Bedrijfsrisico’s

Producenten Organisaties bieden goede kansen op sterkere marktmacht

In het nieuwe GLB voor de periode van 2014 tot...

1 Augustus 2014

Geef ruim baan aan versterken marktpositie boeren via producentenorganisaties

Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van...

24 Juli 2014

Stuifbestrijding met drijfmest

Medio maart heeft de NAV nogmaals een dringende oproep gedaan...

2 April 2014

Per direct stuifbestrijding met drijfmest toestaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept staatssecretaris Dijksma per brief...

22 Maart 2014

Nog geen totaaloplossing voor gedupeerden Deutsche Bank

De Koebont maakte al diverse keren melding van de problematiek...

29 Januari 2014

Open brief NAV: ‘Herbezinning op opheffen productschappen’

In 2011 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de...

15 November 2013

Patenten op planten haaks op boerenbelangen!?

Op 26 en 27 oktober was de NAV aanwezig op...

2 November 2013

Zoektocht naar beter verdienmodel akkerbouw

De Tweede Kamer wil een eerlijker verdienmodel voor de landbouw....

4 Mei 2013

Liberalisering pachtwet leidt niet tot meer pacht, wel tot hogere pachtprijzen

Voor agrarisch gebruik van grond is het niet noodzakelijk over...

4 Mei 2013

Akkerbouwers willen teeltregelingen en teeltonderzoek behouden

Akkerbouwers willen de teeltregelingen met sancties ook na de opheffing...

28 Februari 2013