Overige

Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’

Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan minister Schouten...

3 December 2021

GLB plannen: akkerbouw betaalt de prijs

Op 24 september heeft minister Schouten haar plannen voor de...

28 September 2021

Misvattingen!

Sinds ons laatste ledenblad zijn er weer de nodige publicaties...

3 September 2021

Veranderde situatie jachtpacht Flevoland

In Flevoland is de Stichting Faunabeheer Flevoland opgeheven. Agrariërs in...

3 September 2021

Q&A’s wateroverlast

Mogen boeren op weides die ondergelopen zijn geweest gras maaien...

26 Juli 2021

De strijd om de ruimte en de ‘exportfabel’

Vorige maand schreven we over de toenemende discussie over het...

4 Juni 2021

Steeds meer reacties van politici op het NAV-pamflet

Steeds meer partijen hebben gereageerd op het NAV-pamflet over de...

12 Maart 2021

NAV stuurt brief aan minister en Tweede Kamer over ruggenteelten

De NAV heeft een brief gestuurd aan de minister en...

7 Januari 2021

Aanpassing belastingstelsel waterschappen

Binnen de waterschappen wordt een derde poging gedaan om drie...

4 December 2020

NAV verdedigt akkerbouw in noordelijke kleischil tegen Waddenagenda

De NAV heeft met verontrusting en verontwaardiging kennis genomen van...

9 September 2020