Lid worden

Voor het pure akkerbouwbelang
Nu lid worden: tot 2018 voor 100 euro!!!!
Een aantrekkelijk aanbod om kennis te maken met de vakbond van, voor en door akkerbouwers. Meld u nu aan als lid van de NAV via het inschrijfformulier  of meld u voor 20 euro aan als jongerenlid van de NAV (tot 30 jaar) via het inschrijfformulier jongeren.
Klik voor het inschrijfformulier jongeren.
Word nu lid van de NAV en profiteer van het kennismakingsaanbod. Meer weten? Lees hier meer over lid worden of download de Flyer.

Wat is de NAV?
De NAV is de onafhankelijke en sectorale vakbond van, voor en door akkerbouwers. De belangen van akkerbouwers staan centraal. Belangenbehartiging vindt plaats zonder concessies te doen aan andere sectoren (bijv. veehouderij).

Waar staat de NAV voor?
Een goed inkomen voor akkerbouwers, op korte en langere termijn, daar staat de NAV voor. Dat houdt in: opbrengstprijzen van de producten structureel boven de kostprijs. De NAV zet zich in voor faire opbrengstprijzen, dat wil zeggen integrale kostprijs (dus inclusief vergoeding voor eigen arbeid en eigen vermogen) plus ondernemersmarge. Om dit te bereiken heeft de NAV vier speerpunten:

  • Marktbescherming en aanbodmanagement voor de basisproducten zijn de pijlers voor het EU-landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeel en suiker;
  • Krachtige, gelijkwaardige positie van telers in de markt. Ook voor ‘vrije’ producten geldt: Faire opbrengstprijzen;
  • Gelijk speelveld in de hele EU;
  • Bodemvruchtbaarheid op peil houden.

Hoe werkt de NAV?
De NAV heeft een landelijk bestuur van akkerbouwers wat gekozen wordt door de ledenvergadering. Elke regio heeft een regiobestuur en er zijn thematische werkgroepen, ook allemaal bestaand uit akkerbouwers. Deze helpen het landelijk bestuur met het bepalen van het beleid.
Kenmerken van de NAV:
– De NAV is slagvaardig door de korte lijnen en platte organisatie;
– De NAV durft een duidelijke mening te uiten en gebruikt deze bij de politieke lobby in Nederland en Europa;
– De NAV zit bij veel onderwerpen aan tafel bij beleidsmakers en maatschappelijk organisaties;
– De NAV heeft een toekomstvisie van een bloeiende, moderne akkerbouw die wordt gewaardeerd om haar goede producten.

Waarom lid worden van de NAV?
NAV is puur sectoraal voor het akkerbouwbelang en stelt het inkomen van akkerbouwers centraal. De vakbond heeft een visie die akkerbouwers betere toekomstkansen biedt dan degenen die de akkerbouw willen overleveren aan de grillen van de (wereld)markt. De vakbond kan beter dan anderen het pure akkerbouwbelang voor het voetlicht brengen. 

Hoeveel bedraagt de contributie?
Nu kunt u profiteren van het kennismakingsaanbod: Heel 2017 lid voor slechts € 100! De normale contributie is afhankelijk van het aantal hectares dat een akkerbouwer in gebruik heeft voor akkerbouwgewassen. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributie vast. Het normale contributietarief treft u aan in navolgend overzicht.

Oppervlakte bedrijf/bedrijven van het hoofdlid      Contributie 2017
25 of minder ha in gebruik                                                    € 140
26 tot en met 55 ha in gebruik                                              € 215
56 tot en met 85 ha in gebruik                                              € 290
86 tot en met 115 in gebruik                                                  € 350
meer dan 115 ha in gebruik                                                    € 425

Jongerenlidmaatschap tot 30 jaar                                       €  20

Indien meer mensen op uw bedrijf (partner, opvolger, werknemer, meewerkende) lid willen worden van de NAV, betalen deze personen in 2017 een contributie van € 50 per persoon.

Ieder lid heeft één stem in de vakbond.

Meer informatie
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
Pastor van Kessellaan 1, 4761 BH Zevenbergen
Tel.: 0168 – 329 130 – Fax: 0168 – 328 735
E-mail: info@nav.nl – Internet: www.nav.nl –  Twitter: @NAV_AkkerBouwer

Of schrijf u in via de inschrijfformulieren op deze website.