Regio’s

De regio’s het fundament van de NAV
De regio’s hebben een belangrijke spilfunctie in de NAV. Ze vormen met de in de regio wonende leden het fundament van de vakbond. Enkele keren per jaar organiseren de regio’s meningsvormende, standpuntbepalende of actiebijeenkomsten met de leden over uiteenlopende onderwerpen die akkerbouwers in het gebied na aan het hart liggen.
Vanzelfsprekend informeert de NAV de leden op de bijeenkomsten over de resultaten van belangenbehartiging, over inzichten en standpunten van de organisatie en over politieke ontwikkelingen, toekomstkansen en -bedreigingen.
Elke regio heeft een bestuur bestaande uit drie tot vijf leden uit de regio. De regiobestuursleden worden door en uit de leden gekozen op de regionale ledenvergadering. Elke regio heeft een afgevaardigde in het landelijk NAV-bestuur. Deze afgevaardigde vertolkt de mening van de leden-akkerbouwers in het NAV-bestuur en koppelt standpunten en acties vanuit het NAV-bestuur terug naar het regiobestuur en de leden in de regio.
Regio-indeling en regiobestuur
De NAV kent van Noord naar Zuid de volgende 6 regio’s:
 

Regio Noord: omvat het noordelijk kleigebied. Het regiobestuur bestaat uit:

 • Hans Anema, Nes, tel. 06 23133746
 • Ytzen Pieter van der Werff, St.Annaparochie, tel. 06 20404266, voorzitter
 • Jelte Wiersma, Pieterzijl, tel. 0594 688804 / 06 53425280

Regio Noordoost: omvat het zand- en veenkoloniale gebied van de drie noordelijke provincies en Overijssel.
Contactpersoon: Berend Jansema, Sellingen, tel. 0599 326308 / 06 54248909

Regio Midden: omvat de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht.
Contactpersoon: Keimpe van der Heide, tel. 0320 213611 / 06 22072174

Regio Noord-Holland: omvat de provincie Noord-Holland.
Het regiobestuur bestaat uit:

 • Jakko Biesheuvel, Middenmeer, tel. 06 11405082
 • Tom Koenraadt, Middenmeer, tel. 06 11472139, voorzitter
 • Bram van Woerkom, Wieringerwaard, tel. 06 18991379

Regio Zuid/Zuidwest: omvat de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Brabant en Limburg.
Het regiobestuur bestaat uit:

 • Kees van Dijk, De Heen, tel. 0167 502211 / 06 52330569, voorzitter
 • Ralph Hack, Dinteloord, tel. 0167 566697 / 06 11278118
 • Huibert Knook, Willemstad, tel. 0168 472660 / 06 21516572
 • Örjan Schrauwen, Zevenbergen, tel. 0168 329881 / 06 55830235
 • Joop van de Wiel, Klundert, tel. 0168 325151 / 06 50606142