NAV pamflet over de toekomst van de akkerbouw

De NAV heeft  voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 een pamflet opgesteld met de tien hoofdpunten van onze toekomstvisie. Het pamflet vindt u hier: Toekomst voor de Nederlandse akkerbouw-NAV pamflet

Dit pamflet is gebaseerd op onze toekomstvisie uit 2020: NAV toekomstvisie.

Dit boekje hebben wij besproken met andere agrarische belangenbehartigers, natuur- en milieuorganisaties, met onderzoekers en hoogleraren van de WUR en andere universiteiten, met onafhankelijke economen, met platforms voor voedseltransitie en met opiniemakers. Deze gesprekken hebben ons gesterkt in de gedachte dat een breed gedragen akkoord voor de landbouw een haalbaar idee is en rust zou geven in het beleid. Natuurlijk zijn niet alle partijen het op alle fronten met ons eens, maar in het algemeen kunnen we wel stellen dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen wat betreft onze ideeën.

We hebben alle politieke partijen die aan de verkiezingen meedoen gevraagd om vier vragen te beantwoorden over dit pamflet. De reacties vindt u hier.