Pootaardappelen

NAV verdedigt akkerbouw in noordelijke kleischil tegen Waddenagenda

De NAV heeft met verontrusting en verontwaardiging kennis genomen van...

9 September 2020

Nacontrole pootaardappelen

Het afgelopen oogstjaar was er spanning tussen de pootgoedteelt en...

2 Mei 2020

Preventie pootgoedfraude

Als gevolg van een tweetal fraudezaken in oogstjaar 2018 is...

6 December 2019

Nieuwe versie hygiëneprotocol pootaardappelen

De Pootaardappel Contact Commissie heeft een nieuwe versie van het...

26 November 2018

Gebieden met beregeningsverbod

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag...

5 Juni 2017

Nieuws over beregeningsverboden

Nadat in 1995 door de Plantenziektenkundige Dienst in Nederland voor...

2 Juli 2016

Potato TOP

De NAV participeert in het door de Provincie Fryslân geïnitieerde...

5 December 2015

M. chitwoodi in pootaardappel

De Stichting Pootgoed Versterkingsmaatregelen (PVM) heeft met de NVWA en...

6 November 2015

Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen

Hierbij 2 documenten over de nieuwe versie van de Handelsvoorwaarden...

23 Juni 2015

Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van...

4 Oktober 2014