Pootaardappelen

Zienswijze indienen over Aardappelmoeheid regeling

De huidige Aardappelmoeheid verordening van de EU wordt op last...

7 Januari 2022

Waddenagenda en plannen voor nationaal park: akkerbouw in gevaar

De NAV heeft eerder al geprotesteerd tegen de plannen van...

23 November 2020

NAV verdedigt akkerbouw in noordelijke kleischil tegen Waddenagenda

De NAV heeft met verontrusting en verontwaardiging kennis genomen van...

9 September 2020

Nacontrole pootaardappelen

Het afgelopen oogstjaar was er spanning tussen de pootgoedteelt en...

2 Mei 2020

Preventie pootgoedfraude

Als gevolg van een tweetal fraudezaken in oogstjaar 2018 is...

6 December 2019

Nieuwe versie hygiëneprotocol pootaardappelen

De Pootaardappel Contact Commissie heeft een nieuwe versie van het...

26 November 2018

Gebieden met beregeningsverbod

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag...

5 Juni 2017

Nieuws over beregeningsverboden

Nadat in 1995 door de Plantenziektenkundige Dienst in Nederland voor...

2 Juli 2016

Potato TOP

De NAV participeert in het door de Provincie Fryslân geïnitieerde...

5 December 2015

M. chitwoodi in pootaardappel

De Stichting Pootgoed Versterkingsmaatregelen (PVM) heeft met de NVWA en...

6 November 2015