Pootaardappelen

Gebieden met beregeningsverbod

Er zijn gebieden in Nederland waar u geen oppervlaktewater mag...

5 Juni 2017

Nieuws over beregeningsverboden

Nadat in 1995 door de Plantenziektenkundige Dienst in Nederland voor...

2 Juli 2016

Potato TOP

De NAV participeert in het door de Provincie Fryslân geïnitieerde...

5 December 2015

M. chitwoodi in pootaardappel

De Stichting Pootgoed Versterkingsmaatregelen (PVM) heeft met de NVWA en...

6 November 2015

Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen

Hierbij 2 documenten over de nieuwe versie van de Handelsvoorwaarden...

23 Juni 2015

Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van...

4 Oktober 2014

1 op 4 eis voor alle pootaardappelen onzinnig

De 1 op 4 eis voor alle pootaardappelen is onzinnig....

4 Juni 2013

Zoektocht naar beter verdienmodel akkerbouw

De Tweede Kamer wil een eerlijker verdienmodel voor de landbouw....

4 Mei 2013

Ringrot voorkomen: aangescherpte hygiëne, niet snijden

De afgelopen weken is de aardappelsector opnieuw geconfronteerd met een...

10 December 2012

Aardappelsector ‘schoon houden’ van ziekten

De aardappelsector heeft alle belang bij het voorkomen van ziekten....

10 November 2012