De NAV heeft eerder al geprotesteerd tegen de plannen van Minister Van Nieuwenhuijzen om de noordelijke kleischil bij het Waddengebied te trekken en de akkerbouw ondergeschikt te maken aan de doelen van de Waddenzee. Een en ander houdt onder meer in, dat er zachte overgangen komen tussen zoet en zout water, waardoor verzilting op zal treden in Lauwersmeer en IJsselmeer en van het grondwater.

Bovenop deze in onze ogen onacceptabele plannen komt nu een Commissie met het idee om het Waddengebied aan te wijzen als nationaal park. Men stelt dat dit geen consequenties zal hebben (waarom zou je het dan doen?), maar de NAV, HZPC, Agrico en NAO hebben toch een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer gestuurd om nogmaals het belang van de noordelijke kleischil voor met name de pootgoedteelt en daarmee voor de wereldvoedselvoorziening en geopolitieke stabiliteit onder de aandacht te brengen. Men stelt te makkelijk dat boeren net zo goed iets in de toeristische sector kunnen gaan doen!

De brief en onze eerdere zienswijze tegen de Waddenagenda leest u hier:

2020-11-23 brief diverse organisaties aan Kamercie LNV over Waddengebied als nationaal park

2020-09-07 zienswijze NAV op concept Agenda Waddengebied 2050