Media

Op www.nav.nl is uitgebreide informatie te vinden over de visie van de NAV op tal van akkerbouwonderwerpen. We verwijzen u naar de diverse onderwerpen onder ‘Thema’s’. Graag zijn NAV-bestuursleden bereid uw vragen te beantwoorden en toelichting te geven.
Aangezien het NAV-bestuur werkt met portefeuillehouders kunt u het best contact opnemen met het verantwoordelijke bestuurslid. Hebben uw vragen betrekking op de totaalvisie van de NAV of op allerlei aspecten van de akkerbouw dan kunt u contact opnemen met de NAV-voorzitter Teun de Jong. De portefeuilleverdeling treft u aan in ‘Bestuur’ onder ‘De NAV’.

Nederlandse Akkerbouw Vakbond
Dutch Arable Farming Union
Pastoor van Kessellaan 1
4761 BH Zevenbergen
The Netherlands
Tel: +31(0)168 – 329130
Fax: +31(0)168 – 328735
info@nav.nl
www.nav.nl
twitter: @NAV_AkkerBouwer

2015-09-01Teun de Jong
Teun de Jong, voorzitter NAV