Agenda

 

  • 25 februari 2019 Regiobijeenkomst Noordoost

Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:
Het Verdienmodel: kansen en bedreigingen
Maandag 25 februari 2019, aanvang 20.00 uur
Locatie: Het Wapen van Exloo, Hoofdstraat 8, 7875 AC Exloo

Voor de landbouw is een goed verdienmodel essentieel, maar hoe realiseren we dit en beperken we de risico’s? Zetmeelaardappelteelt speelt een belangrijke rol in Noordoost Nederland maar de weersomstandigheden zijn eveneens belangrijk. Vorig jaar is hiervan weer een goed voorbeeld met (sterk) achterblijvende opbrengsten vanwege de natte weersomstandigheden in het voorjaar en de extreme droogte gedurende de zomer en het najaar.
In Noordoost heeft de zetmeelaardappelteelt een spilfunctie en speelt AVEBE een cruciale rol. Arjan de Rooij zal ons meenemen hoe AVEBE er (planmatig) aan werkt om uw verdienmodel te verbeteren middels o.a. productportfolio, prijsstelling, pootgoedteelt etc.. Aardappelmoeheid vormt een groot risico voor uw verdienmodel, ook hierop zal nader worden ingegaan.

Het weer is een belangrijke parameter voor het verkrijgen van een goede opbrengst, Om de negatieve weersinvloeden op uw verdienmodel te ondervangen is het mogelijk een brede weerverzekering af te sluiten . Jan Schreuder van de Vereinigte Hagel zal nader ingaan op deze wijze van risicobeperking en toelichten hoe deze verzekering werkt, wat de behaalde resultaten van het jaar 2018 zijn en de mogelijke wijzigingen voor de komende jaren.
Kortom, voor uw verdienmodel zijn er kansen en bedreigingen waarop nader zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Noordoost. Ook zullen kort actuele NAV-zaken worden besproken.

De sprekers voor deze avond zijn:
– Arjan de Rooij, directeur Agro AVEBE; AVEBE en de zetmeelaardappelteelt
– Jan Schreuder, directeur Nederland Vereinigte Hagel, brede weerverzekering
Tevens zal NAV-voorzitter Teun de Jong enkele actualiteiten bespreken.

Graag tot 25 februari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee!

  • 27 februari 2019 Regiobijeenkomst Midden

Van harte nodigen we u uit voor de interessante NAV-bijeenkomst:
Fytosanitair beleid en ontwikkelingen bij het GLB na 2020
Woensdag 27 februari 2019, aanvang 20.00 uur
Locatie: De Hoeksteen,  De Poort 17-19, 8255 AA Swifterbant

Wratziekte kenden we tot voor kort vooral in het noordoosten van Nederland, maar ondanks allerlei maatregelen breidt de schimmel zich uit naar andere teeltgebieden. Bert Waterink (sectormanager Akkerbouw Fyto bij NVWA) komt ons hierover bijpraten. Verder zal hij o.a. ingaan op actuele zaken rond ringrot, bruinrot, AM en teeltvoorschriften.

Vanaf 2021 hebben we weer te maken met een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wat gaat daarin gebeuren en welke standpunten brengt de NAV hierbij in?
Op deze zaken zal worden ingegaan op de regioavond van de NAV in regio Midden.

De sprekers voor deze avond zijn:

– Bert Waterink, sectormanager akkerbouw verantwoordelijk voor fytosanitaire zaken bij NVWA.

– Teun de Jong, NAV-voorzitter

Tevens zal Teun de Jong enkele andere NAV-actualiteiten bespreken.

Graag tot 27 februari. Neem gerust uw buren, familie of andere collega’s mee.