Duurzaamheid

Gekoppeld aan het streven naar faire opbrengstprijzen zet de NAV zich ook in voor maatschappelijk duurzaam produceren. Onder maatschappelijk duurzaam verstaat de NAV in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Voor akkerbouwers betekent dit het zuinig omgaan met grond, het efficiënt benutten van hulpstoffen en het voorkomen van schadelijke emissies.
Economisch en maatschappelijk duurzaam gaan hand in hand.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Economisch en maatschappelijk produceren’.

Weer geen echt integrale benadering: voedselproductie ook door PBL onderbelicht

Het op 5 juli gepubliceerde PBL rapport heeft veel ophef...

6 Juli 2021

NAV stelt pamflet op voor verkiezingen en formatie

De NAV heeft besloten dit keer geen apart debat te...

5 Maart 2021

De akkerbouw verdient een toekomst!

Het is duidelijk verkiezingstijd: nog meer dan anders vliegt het...

5 Februari 2021

Kringlooplandbouw: doel of middel?

In september 2018 heeft minister Schouten de visie: ‘Landbouw, natuur...

4 December 2020

Belemmeringen voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Er zijn twee interessante en in onze ogen enigszins verontrustende...

4 September 2020

De Nationale Eiwitstrategie belicht

De Europese Unie wil meer zelfvoorzienend worden wat betreft plantaardig...

3 Juli 2020

PBL rapport over beleidskeuzes in de landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 26 mei...

10 Juni 2020

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en...

6 December 2019

Naar natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een tegenwoordig vaak gehoord begrip. Maar wat...

6 December 2019

Boerenacties gaan om meer dan stikstof!

Oktober is een roerige maand geweest met diverse demonstraties en...

1 November 2019