Duurzaamheid

Gekoppeld aan het streven naar faire opbrengstprijzen zet de NAV zich ook in voor maatschappelijk duurzaam produceren. Onder maatschappelijk duurzaam verstaat de NAV in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Voor akkerbouwers betekent dit het zuinig omgaan met grond, het efficiënt benutten van hulpstoffen en het voorkomen van schadelijke emissies.
Economisch en maatschappelijk duurzaam gaan hand in hand.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Economisch en maatschappelijk produceren’.

Verduurzaming: kringloop, natuurinclusief of regeneratief?

Er zijn tegenwoordig zo veel initiatieven voor de verduurzaming van...

1 September 2023

NAV probeert u wegwijs te maken in alle plannen

Het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W hebben...

9 December 2022

Oorlog, voedselzekerheid en vergroening

De NAV is net als iedereen geschokt en woedend over...

1 April 2022

Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’

Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan minister Schouten...

3 December 2021

Sector komt met alternatieven voor 7e AP

Eerder vertelden we u over de concept-plannen van het Ministerie...

5 November 2021

Weer geen echt integrale benadering: voedselproductie ook door PBL onderbelicht

Het op 5 juli gepubliceerde PBL rapport heeft veel ophef...

6 Juli 2021

NAV stelt pamflet op voor verkiezingen en formatie

De NAV heeft besloten dit keer geen apart debat te...

5 Maart 2021

De akkerbouw verdient een toekomst!

Het is duidelijk verkiezingstijd: nog meer dan anders vliegt het...

5 Februari 2021

Kringlooplandbouw: doel of middel?

In september 2018 heeft minister Schouten de visie: ‘Landbouw, natuur...

4 December 2020

Belemmeringen voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Er zijn twee interessante en in onze ogen enigszins verontrustende...

4 September 2020