Nog even en dan barst het broedseizoen van veel weide- en akkervogels weer los. Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor de meeste boeren is de motivatie om dat te doen een vanzelfsprekendheid en is er geen aansturing nodig.

De NAV heeft in Friesland meegewerkt aan het ‘Afsprakenkader akker- en weidevogels’ (zie Zorg voor weidevogels niet vrijblijvend). Vanuit deze afspraken zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.