Bemesting en bodembeheer

Voorstel mestbeleid vanaf 2018

Op 13 oktober jl. is het voorstel voor het 6e...

4 November 2017

NAV wil meer duidelijkheid over rol waterbodems bij eutrofiëring

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft zich ten behoeve van haar...

5 Juli 2017

De vervuiler betaalt, maar is dit alleen de landbouw/akkerbouw???

De afgelopen periode is er overleg geweest over de invulling...

3 Juni 2017

Brief aan Van Dam over mestbeleid

De NAV heeft een brief geschreven aan Van Dam over...

16 Mei 2017

LTO en NAV verheugd over invoering equivalente maatregelen bemesting

LTO en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zijn verheugd dat...

6 April 2017

NAV wil meer duidelijkheid en feiten over mineralenemissie in de akkerbouw

Eind 2016 heeft staatssecretaris Van Dam een brief aan de...

20 Maart 2017

Modellen bepalen mestbeleid

Afgelopen periode heeft het ministerie in het kader van het...

3 December 2016

Manifest Organische Stof aangeboden

Op 26 oktober is het Manifest ‘Organische stof: leven in...

3 November 2016

Ontwikkelingen rond mineralen binnen de EU en Nederland

Er zijn diverse ontwikkelingen rondom mest en mineralen waar de...

1 Oktober 2016

NAV publiceert visiedocument

De NAV heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen...

2 September 2016