Bemesting en bodembeheer

NAV reactie op rapport Rli over de bodem

Het op 29 juni verschenen rapport van de Raad voor...

1 Juli 2020

‘Farm to fork’ plannen van Timmermans

U heeft er vast al over gelezen: EU-commissaris Frans Timmermans...

10 Juni 2020

Heffing op kunstmest van de baan

Minister Schouten van LNV heeft middels een Kamerbrief verschillende beleidsdoelen...

10 Juni 2020

Onduidelijkheid bij omschakeling van PW naar P-AL en P-CaCl2

Per 1 januari 2021 zal de combinatie P-AL en P-CaCl2...

3 April 2020

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en...

6 December 2019

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een...

20 November 2019

Boerenacties gaan om meer dan stikstof!

Oktober is een roerige maand geweest met diverse demonstraties en...

1 November 2019

Standpunten NAV boerenacties

De NAV vindt dat de volgende punten beter moeten worden...

15 Oktober 2019

Toekomstvisie Meststoffen

Op 15 april presenteerde Meststoffen Nederland de ´routekaart´ Kunstmest 4.0....

4 Mei 2019

En nu ‘kringlooplandbouw’ nog nader invullen!

De afgelopen periode heeft de NAV zich verdiept in de...

6 April 2019