Bemesting en bodembeheer

Maatwerkaanpak als alternatief voor het 7e Actieprogramma Nitraat in de maak

Sinds het publiceren van de plannen voor het 7e Actieprogramma...

29 April 2022

Voedselzekerheid, een goed boereninkomen en verduurzaming moeten samengaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is net als iedereen geschokt door...

14 Maart 2022

Presentatie van webinars over 7e AP en het nieuwe GLB

Op 31 januari en 3 februari 2022 hield de NAV...

1 Februari 2022

Maatwerkaanpak 7e Actieprogramma

Vorige maand hebben we u bijgepraat over wat we tot...

7 Januari 2022

Vooruitgang geboekt bij 7e AP

Er is weer het nodige gebeurd op het gebied van...

3 December 2021

Verdiepende reactie Kamerbrief 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Afgelopen week verscheen de Kamerbrief over het definitieve 7e Actieprogramma...

30 November 2021

Webinar over 7e AP terug te kijken

Op 22 november hielden alle partijen die betrokken zijn bij...

25 November 2021

Agrarische sector bespreekt alternatief plan voor waterkwaliteit

Het voorgestelde ontwerp 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) heeft...

10 November 2021

Sector komt met alternatieven voor 7e AP

Eerder vertelden we u over de concept-plannen van het Ministerie...

5 November 2021

NAV LUIDT DE NOODKLOK: VOORTBESTAAN AKKERBOUW BEDREIGD!

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) luidt de noodklok over het...

4 November 2021