Bemesting en bodembeheer

NAV stuurt brief aan minister en Tweede Kamer over ruggenteelten

De NAV heeft een brief gestuurd aan de minister en...

7 Januari 2021

Goed nieuws: uitstel nieuwe fosfaatindicator

Over het gebruik van de nieuwe fosfaatindicatoren P-AL en P-CaCl2...

27 December 2020

Mestbeleid

De NAV was uitgenodigd voor een rondetafelgesprek in de Tweede...

4 November 2020

Contouren mestbeleid nadelig voor akkerbouw

Op 8 september heeft minister Schouten een Kamerbrief gepubliceerd over...

2 Oktober 2020

NAV reactie op rapport Rli over de bodem

Het op 29 juni verschenen rapport van de Raad voor...

1 Juli 2020

‘Farm to fork’ plannen van Timmermans

U heeft er vast al over gelezen: EU-commissaris Frans Timmermans...

10 Juni 2020

Heffing op kunstmest van de baan

Minister Schouten van LNV heeft middels een Kamerbrief verschillende beleidsdoelen...

10 Juni 2020

Onduidelijkheid bij omschakeling van PW naar P-AL en P-CaCl2

Per 1 januari 2021 zal de combinatie P-AL en P-CaCl2...

3 April 2020

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en...

6 December 2019

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een...

20 November 2019