Suikerbieten

Productiebeheersing suiker in de EU

De beweeglijkheid van suikerprijzen is de afgelopen drie jaar binnen...

8 Januari 2021

Hoe zoet is suiker

Een paar weken geleden kwam er een rapport uit van...

4 April 2015

Stikstofgebruiksnormen klei op de goede weg, nu het zand nog!

Het 5e actieprogramma nitraatrichtlijn heeft (te) lang nodig gehad om...

6 September 2014

Beter vangnet nodig in EU-suikersysteem

De EU lijkt af te stevenen op afschaffing van de...

1 Juni 2013

Zoektocht naar beter verdienmodel akkerbouw

De Tweede Kamer wil een eerlijker verdienmodel voor de landbouw....

4 Mei 2013

Mengprijssysteem haalt rendement bietenteelt overhoop

De suikerbietenteelt heeft de afgelopen twee jaar een leuk rendement...

4 Mei 2013

Leren van grillige wereldsuikermarkt

De wereldmarktprijzen van suiker zijn de laatste paar maanden drastisch...

16 Januari 2013

Den Haag heeft weinig aandacht voor beter landbouwbeleid

Het verdwijnen van de naam Landbouw uit het ministerie is...

10 December 2012

Surplussuiker alleen voor aantrekkelijke prijs

Met de recente toewijziging van het suikerquotum en de aanpassing...

8 September 2012

Flexibiliseren EU-suikersysteem gewenst

Onlangs is de NAV door het ministerie van EL &...

8 September 2012