Onlangs is de NAV door het ministerie van EL & I benaderd over hoe de NAV een eventuele afbouw van het huidige suikerquotumsysteem na 2015 ziet. De NAV weet dat de huidige regering voor afschaffing van het huidige systeem is. De NAV is echter van mening dat juist nu met de perikelen rondom de schaarste op de graanmarkt het huidige suikersysteem een lichtend voorbeeld is van een systeem dat de beschikbaarheid van suiker kan garanderen. Het enige dat nu nog aangepast hoeft te worden is flexibilisering van het toe te wijzen quotum. Zolang het EU-suikerquotum niet 100% zelfvoorzienend is, blijft de EU afhankelijk van import en staat daardoor sterk onder invloed van schommelende prijzen op de wereldmarkt en de import uit de MOL- en ACP-landen. Door de hoeveelheid van het toe te wijzen suikerquotum jaarlijks tijdig te variëren kan deze problematiek ondervangen worden en de prijs in de EU binnen een bepaalde bandbreedte gehandhaafd blijven en wel zodanig dat de suikerbietenteler lonend suikerbieten kan telen en de consument voor een redelijke prijs suiker kan kopen. De NAV meent dat dit de enige gewenste aanpassing is voor het EU-suikersysteem na 2015.

NAV, 8 september 2012