Bedrijfstoeslagen

Parallel aan de ontwikkeling naar faire opbrengstprijzen is de NAV voorstander van het afbouwen van de bedrijfstoeslagen. Daarbij is essentieel dat de faire opbrengstprijzen eerst worden gerealiseerd en de bedrijfstoeslagen daarna zonder negatieve inkomensgevolgen voor boeren (geleidelijk) worden afgebouwd.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Bedrijfstoeslagen’.

NAV heeft nog grote zorgen over nieuwe GLB

In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig bericht over...

7 Januari 2022

NOTITIE TER VOORBEREIDING DEBAT OVER NSP OP 8 DEC 2021

In de aanloop naar het debat over het NSP van...

7 December 2021

Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’

Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan minister Schouten...

3 December 2021

NAV voert overleg met RVO en ministerie over GLB

In februari heeft de NAV met RVO overlegd over de...

3 Maart 2017

Tijdnood bij late toekenning betalingsrechten: bel RVO

In april heeft de NAV aan staatssecretaris Van Dam gevraagd...

10 Mei 2016

NAV signaleert toch tijdnood door late toekenning betalingsrechten

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ontvangt vanuit haar achterban signalen...

18 April 2016

Akkerranden in gevaar?

Afgelopen jaren zijn er in verschillende akkerbouwgebieden projecten geweest om...

7 Februari 2015

Dijksma verruimt invulling vergroening in nieuwe GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft haar definitieve voorstellen voor de invulling van...

6 September 2014

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie...

5 Juli 2014

Akkerbouw draait op voor de vergroening

Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse...

6 Juni 2014