Bedrijfstoeslagen

Parallel aan de ontwikkeling naar faire opbrengstprijzen is de NAV voorstander van het afbouwen van de bedrijfstoeslagen. Daarbij is essentieel dat de faire opbrengstprijzen eerst worden gerealiseerd en de bedrijfstoeslagen daarna zonder negatieve inkomensgevolgen voor boeren (geleidelijk) worden afgebouwd.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Bedrijfstoeslagen’.

NAV voert overleg met RVO en ministerie over GLB

In februari heeft de NAV met RVO overlegd over de...

3 Maart 2017

Tijdnood bij late toekenning betalingsrechten: bel RVO

In april heeft de NAV aan staatssecretaris Van Dam gevraagd...

10 Mei 2016

NAV signaleert toch tijdnood door late toekenning betalingsrechten

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ontvangt vanuit haar achterban signalen...

18 April 2016

Akkerranden in gevaar?

Afgelopen jaren zijn er in verschillende akkerbouwgebieden projecten geweest om...

7 Februari 2015

Dijksma verruimt invulling vergroening in nieuwe GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft haar definitieve voorstellen voor de invulling van...

6 September 2014

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie...

5 Juli 2014

Akkerbouw draait op voor de vergroening

Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse...

6 Juni 2014

Praktisch vergroenen zonder administratieve rompslomp

30% van de bedrijfstoeslagen kunnen vanaf 2015 worden ‘verdiend’ als...

4 Februari 2014

Voorbeeldberekeningen bedrijfstoeslagen periode 2013 – 2019

Nog niet alles is precies duidelijk over de toeslagen in...

4 Februari 2014

Nog flinke stappen te zetten voor werkbare invulling GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft op 6 december haar voorstellen voor de...

5 Januari 2014