Regeling langer inzaaien vanggewassen voor de vergroening

Staatssecretaris Dijksma heeft woensdag 30 september bekend gemaakt dat zij ingaat op ons verzoek om de periode van inzaaien van vanggewassen die meetellen voor de vergroening met 14 dagen te verlengen. Daarmee is de uiterste datum niet meer 30 september … Lees verder

Een reactie plaatsen

Vergroening: we zijn een heel eind

Er zijn veel vragen geweest over alle regels met betrekking tot de invulling van de vergroening. Dit eerste jaar lopen veel akkerbouwers tegen onduidelijkheden op. De NAV heeft zich actief ingezet om zaken helder en werkbaarder te krijgen. Zo wordt … Lees verder

Een reactie plaatsen

Faunaschade altijd melden; kan kostenloos!

Het indienen van een verzoekschrift voor een tegemoetkoming in de faunaschade aan gewassen bij het Faunafonds is een moeizame aangelegenheid. Je moet €300 per verzoek op tafel leggen om een poging te kunnen doen voor een tegemoetkoming en er is … Lees verder

Een reactie plaatsen

Handelsverdragen van de EU met de VS en Canada

Voor het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) zijn de onderhandelingen al afgerond. Het resultaat moet nog worden goedgekeurd door in ieder geval de Europese Raad van Ministers en het Europarlement. Over het verdrag met de VS (TTIP) wordt nog onderhandeld. De … Lees verder

Een reactie plaatsen

Wateroverlast

Grote delen van Nederland hebben te maken met wateroverlast. Van NAV’er Piet Hermus werd een opiniestukstuk geplaatst in Trouw op 14 september 2015. Hieronder zijn verhaal. Weer raak Een paar weken geleden was het weer raak, verzopen gewassen bij mij … Lees verder

Een reactie plaatsen

Bemestingsadviezen

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) stelt de bodem- en bemestingsadviezen voor akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen vast en maakt deze beschikbaar voor telers en anderen via het Handboek Bodem & Bemesting (www.handboekbodemenbemesting.nl). De praktijkgerichte adviezen worden zo veel mogelijk vastgesteld op basis … Lees verder

Een reactie plaatsen

Wat te doen bij veldmuizenschade in een aantal akkerbouwgewassen

Er is een 120-dagen vrijstelling afgegeven voor Luxan mollentabletten tegen veldmuizen in wintergraan, graszaad, aardappelen, koolgewassen, wortelen en overige wortel- en knolgewassen in Friesland (m.u.v. de Waddeneilanden), Groningen (ten noorden van de A7) en de gemeentes Noord-Oost Polder en Urk. … Lees verder

Een reactie plaatsen

NAV vindt Europese steun aan vooral de melkveesector absurd

De NAV vindt de aankondiging van de Europese Landbouwraad van 7 september om met steunmaatregelen te komen voor met name de melkveehouders absurd. De Landbouwraad moet maatregelen nemen die aan álle agrarische sectoren ten goede komen om hun positie in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Boerenacties gevolg van falend landbouwbeleid

De afgelopen weken zijn in diverse Europese landen boeren in actie gekomen tegen de lage opbrengstprijzen van hun producten. Varkenshouders en melkveehouders stellen, dat ze op dit moment bij lange na niet de kostprijs voor hun producten ontvangen. Zij eisen … Lees verder

Een reactie plaatsen

Invoering equivalente maatregelen verruimt afzetmogelijkheden mestmarkt

Op dit moment pleiten LTO en de veehouderijvakbonden wederom voor uitstel van de uitrijtermijn voor drijfmest. Een typisch voorbeeld van ad hoc beleid, vooral ingegeven door de overspannen mestmarkt zonder dat er echt sprake is van een calamiteit in de … Lees verder

Een reactie plaatsen