NAV- excursie korte voedselketens 10 juni

Wat is het belang van korte voedselketens? Hoe krijgt de rechtstreekse verkoop tussen boer en consument vorm? En welke kansen biedt dit voor akkerbouwers? Op woensdag 10 juni organiseert de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) een excursie in Zuidwest-Nederland, waarin de … Lees verder

Een reactie plaatsen

Sancties op overtredingen teeltverordeningen

De NAV heeft in januari in een brief aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken haar zorgen geuit over de sancties op overtredingen van teeltverordeningen, nu deze zijn overgegaan van het Productschap Akkerbouw naar het Ministerie van EZ. In … Lees verder

Een reactie plaatsen

Een hele week actie tegen TTIP

De week van 13 t/m 18 april was actieweek tegen het vrijhandelsverdrag TTIP, waarover de EU onderhandelt met de VS. Gevolgen voor landbouw De NAV heeft op 15 april meegewerkt aan een debat over de gevolgen van TTIP voor de … Lees verder

Één reactie

Bodemverdichting een gewichtige zaak

De bodem staat al een tijdje prominent in de belangstelling van akkerbouwers. De belangrijkste productiefactor op het akkerbouwbedrijf verdient die aandacht ook en er valt nog steeds veel te verbeteren. Ook de veehouderij krijgt door het gebruik van de kringloopwijzer … Lees verder

Een reactie plaatsen

Agroecologie bijeenkomst in België

De NAV is deelnemer in het Europese Grundtvig project. Het doel is om via internationale bijeenkomsten kennis uit te wisselen over agroecologie en die kennis in eigen land verder uit te dragen. Agroecologie betekent telen met zo min mogelijk input … Lees verder

Een reactie plaatsen

Actieweek tegen vrijhandelsverdrag TTIP

We hebben al regelmatig aandacht geschonken aan de vrijhandelsverdragen, die EU aan het sluiten is met Canada en de VS, CETA en TTIP. De laatste weken is vooral TTIP meer in het nieuws. Gebundeld verzet De NAV heeft steeds op … Lees verder

Een reactie plaatsen

Octrooien op planten ongewenst

De uitzending van Zembla begin maart heeft het nodige stof doen opwaaien over octrooien (patenten) op nieuwe plantenrassen. De kwestie speelt al langer, maar krijgt nu veel aandacht. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Kwekersrecht en octrooirecht Zaadbedrijven … Lees verder

Een reactie plaatsen

BO Akkerbouw keurt onderzoek 2015 goed

Het bestuur van de BO Akkerbouw is op advies van de Sectie Teelt akkoord gegaan met de onderzoeksvoorstellen voor 2015. Het betreft hier doorlopend onderzoek wat met overgehevelde gelden van het productschap gefinancierd wordt. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd. Voor … Lees verder

Een reactie plaatsen

Meer maatwerk voor aanvoerruimte van mineralen nodig

Vanwege zorgen om uitspoeling van mineralen naar het milieu zijn de bemestingsnormen de laatste jaren flink naar beneden bijgesteld. Wij hebben al eerder in dit blad laten zien dat daardoor bij de huidige opbrengsten op termijn uitputting van de grond … Lees verder

Een reactie plaatsen

Hoe zoet is suiker

Een paar weken geleden kwam er een rapport uit van de World Health Organization (WHO) van de Verenigde Naties over gewenst suikergebruik voor consumenten in verband met het obesitasprobleem. De organisatie beveelt een dagelijkse hoeveelheid aan van niet meer dan … Lees verder

Een reactie plaatsen