LAATSTE NIEUWS

Ontwikkeling Brancheorganisatie Akkerbouw

Sinds de opheffing door de regering van het toenmalige Productschap…

1 December 2018

Brede Weersverzekering wordt goedkoper

Het was voor de NAV al jaren een doorn in…

1 December 2018

Mestwetgeving gaat op de schop

Minister Schouten wil dat de landbouw transformeert naar kringlooplandbouw. Tegelijkertijd…

1 December 2018

NAV sluit meldpunt oneerlijke handelspraktijken: missie volbracht!

De NAV heeft het Meldpunt Oneerlijke Handelspraktijken op de website…

30 November 2018

Nieuwe versie hygiëneprotocol pootaardappelen

De Pootaardappel Contact Commissie heeft een nieuwe versie van het…

26 November 2018

Volop discussie over het GLB na 2020

Vanaf 2021 komt er een nieuw GLB (gemeenschappelijk Landbouw Beleid)…

3 November 2018