Dramatische aardappelmarkt kent geen winnaars. Biedt aanbodbeheersing mogelijkheden?

Het aardappelseizoen 2014/2015 begint voor de teler dramatisch. Met een opbrengstprijs van de vrije fritesaardappelen, die slechts ca. 10 % van de kostprijs dekt, is het nauwelijks verantwoord de aardappelen te oogsten. Maar ook voor de verwerkers is er in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Brancheorganisatie Akkerbouw formeel opgericht

De wens van de totale ketens in de Nederlandse akkerbouw om intensief samen te werken in een Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een stap dichterbij gekomen. De formele oprichting van de BO heeft inmiddels plaatsgehad en er is een eerste bestuur … Lees verder

Een reactie plaatsen

Producenten Organisaties bieden goede kansen op sterkere marktmacht

In het nieuwe GLB voor de periode van 2014 tot 2020 is veel aandacht voor Producenten Organisaties (PO’s). De Europese Commissie constateert terecht dat de primaire producent een zwakke positie in de markt heeft en dat dit vaak aanleiding geeft … Lees verder

Een reactie plaatsen

Geef ruim baan aan versterken marktpositie boeren via producentenorganisaties

Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van de primaire producenten in de agri- en foodketens te versterken. Dat stellen de agrarische vakbonden. Ze roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op om ruim baan te geven … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie extra prestaties geleverd moeten worden door boeren. Want: Het gaat om de besteding van publieke middelen. Ze vindt het niet verstandig als andere lidstaten soepeler omgaan met de mogelijkheden die … Lees verder

Een reactie plaatsen

BO Akkerbouw

Nog steeds is er geen duidelijkheid over innovatie en onderzoek in de akkerbouw. In de brief aan de Tweede Kamer van 30 juni schrijft minister Kamp dat een erkende branche-organisatie voor de hele akkerbouw op grond van EU-voorwaarden niet tot … Lees verder

Een reactie plaatsen

Nederlandse akkerbouw draait op voor de vergroening

Eindelijk is de Nederlandse regering bij monde van staatssecretaris Sharon Dijksma met een voorstel gekomen hoe Nederland binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de vergroeningsmaatregelen wil invullen. Deze maatregelen moeten per 1 januari 2015 ingaan. Van alle sectoren die bedrijfstoeslagen ontvangen … Lees verder

Een reactie plaatsen

NAV uit twijfels over vrijhandelsakkoord EU – VS

Op 19 mei hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Vrijhandelsverdrag VS-EU (TTIP). In het februari nummer van Genoeg is Beter is hier ook aandacht aan besteed. NAV-bestuurslid Keimpe van der Heide presenteerde de NAV-visie op de voorstellen voor … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerbouw draait op voor de vergroening

Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond tot de conclusie dat de staatssecretaris met een zwaarder pakket komt dan de ons omringende landen, waardoor het principe van het ‘gelijke speelveld’ geweld wordt aangedaan. Van alle … Lees verder

Een reactie plaatsen

Oneerlijke handelspraktijken nationaal en in EU-verband aanpakken

In andere EU-landen komt evenals in Nederland meer aandacht voor de grote, groeiende inkoopmacht van verwerkende industrie en retail. Er is in veel landen een groeiend besef dat dit ten koste gaat van leveranciers en werknemers in de voedselketen. Alle … Lees verder

Een reactie plaatsen