NAV ledenpeiling: wel degelijk sprake van oneerlijke handelspraktijken

In de Europese Unie bestaat een initiatief om te zorgen voor eerlijke handelspraktijken in de voedselproductieketen. Aansluitend daarop heeft het Ministerie van Economische Zaken in ons land een proef opgezet met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken Agrofood, waaraan boeren, afnemers en … Lees verder

Een reactie plaatsen

Fosfaatevenwichtsbemesting in de akkerbouw niet meer mogelijk

Met de huidige fosfaatgebruiksnormen is evenwichtsbemesting in de akkerbouw niet meer mogelijk. Dit is de conclusie als je vier verschillende representatieve bouwplannen op de Noordelijke klei, Centraal/Zuidwestelijke klei, Veenkoloniën en het Oldambt doorrekent op de onttrekking van fosfaat in relatie … Lees verder

Een reactie plaatsen

Met de Brancheorganisatie Akkerbouw de toekomst in

Per 1 januari wordt het Productschap Akkerbouw opgeheven. Daardoor ontstaat een nieuwe situatie op het gebied van wet- en regelgeving maar ook wat betreft belangenbehartiging voor akkerbouwers en de financiering van innovatie en onderzoek. De recent opgerichte Brancheorganisatie Akkerbouw wil … Lees verder

Een reactie plaatsen

Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van o.a. de plantaardige keuringsdiensten waaronder de NAK als zelfstandig bestuursorgaan. Daartegen heeft de NAV actief gelobbyd, net als veel anderen. Eind september is een motie van CDA/D66 met kamerbrede steun … Lees verder

Een reactie plaatsen

Troonrede en Miljoenennota op Prinsjesdag

Op Prinsjesdag sprak onze koning in de troonrede lovende woorden over de positieve rol van de landbouw als wereldwijd toonaangevend en als belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. In de bijbehorende Miljoenennota zijn een aantal punten van belang voor akkerbouwers. … Lees verder

Een reactie plaatsen

Productschap Akkerbouw afgeschaft

Begin september heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen over het afschaffen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO’s), waaronder het Productschap Akkerbouw. Kort daarvoor heeft de NAV nog een brief gestuurd aan de Kamercommissie voor Economische Zaken om er op te … Lees verder

Een reactie plaatsen

Dijksma verruimt invulling vergroening in nieuwe GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft haar definitieve voorstellen voor de invulling van de vergroening van het nieuwe GLB ingediend in Brussel. Zij heeft een aantal wijzigingen aangebracht t.o.v. eerdere plannen nadat er in de Tweede Kamer verschillende moties waren aangenomen. Op 29 … Lees verder

Een reactie plaatsen

Stikstofgebruiksnormen klei op de goede weg, nu het zand nog!

Het 5e actieprogramma nitraatrichtlijn heeft (te) lang nodig gehad om tot uitvoering te komen. De meeste punten zijn nu eindelijk voor de komende vier jaar (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014) geregeld. Vooral de uitzonderingen voor de stikstofgebruiksnormen in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Dramatische aardappelmarkt kent geen winnaars. Biedt aanbodbeheersing mogelijkheden?

Het aardappelseizoen 2014/2015 begint voor de teler dramatisch. Met een opbrengstprijs van de vrije fritesaardappelen, die slechts ca. 10 % van de kostprijs dekt, is het nauwelijks verantwoord de aardappelen te oogsten. Maar ook voor de verwerkers is er in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Brancheorganisatie Akkerbouw formeel opgericht

De wens van de totale ketens in de Nederlandse akkerbouw om intensief samen te werken in een Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is een stap dichterbij gekomen. De formele oprichting van de BO heeft inmiddels plaatsgehad en er is een eerste bestuur … Lees verder

Een reactie plaatsen