Laat voedsel buiten vrijhandelsverdragen

De Europese Unie is bezig met vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP). Daarover hebben al vaker artikelen in dit blad gestaan. In De Boerderij van 10 februari jl. stond een interview met Albert Jan Maat van LTO … Lees verder

Een reactie plaatsen

Ontwikkelingen in de gewasbescherming

Gewasbescherming is op vele manieren in het nieuws. Het toelatingsbeleid, de omwonenden, onderzoek van de NVWA, ontwikkelingen richting meer ‘groene’ gewasbescherming. De NAV zal via de Werkgroep Gewasbescherming u regelmatig op de hoogte houden van Nederlandse en Europese ontwikkelingen. Europees … Lees verder

Een reactie plaatsen

Toolbox Emissiebeperking hulpmiddel en informatiebron

Om telers in alle sectoren te helpen de afgesproken doelen van een duurzame gewasbescherming te bereiken is door Nefyto (vereniging van gewasbeschermingsmiddelenproducenten), Agrodis (vereniging van toeleveranciers) , LTO en de Unie van Waterschappen de Toolbox Emissiebeperking opgezet. We interviewden projectleider … Lees verder

Een reactie plaatsen

Jaarcongres Risicomanagement geeft handvatten

Op 11 februari werd in Lelystad het NAV-jaarcongres gehouden over risicomanagement. NAV-voorzitter Teun de Jong noemde in een korte inleiding de speerpunten van de NAV (o.a. GLB, eerlijke handelspraktijken en marktmacht, de BO Akkerbouw, bemesting, eiwitgewassen en vrijhandelsverdragen) en introduceerde … Lees verder

Een reactie plaatsen

Kunstmestloze landbouw in relatie tot duurzaamheid

In Nieuwe Oogst werden in het artikel ‘Kunstmestloze landbouw dichtbij’ toekomstkansen voor verwerkte mestproducten belicht en de mogelijkheid om in de toekomst wellicht zonder kunstmest de akkers en weilanden met verwerkte dierlijke mineralen te voorzien. Er wordt de suggestie gewekt … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerranden in gevaar?

Afgelopen jaren zijn er in verschillende akkerbouwgebieden projecten geweest om met behulp van subsidie akkerbouwers te bewegen om akkerranden met gras of bloemen langs watergangen aan te leggen. Met name de bloemenranden hebben heel positief gescoord bij de burgers en … Lees verder

Een reactie plaatsen

Korte ketens als aantrekkelijk alternatief voor producenten en consumenten

Sinds juni 2013 loopt het zogenaamde Grundtvig project, een door de EU gesubsidieerd project in het kader van het programma ‘Leven Lang Leren’, waaraan tien landen deelnemen. Voor Nederland doet de NAV hieraan mee. Het project heeft als onderwerp agro-ecologie … Lees verder

Een reactie plaatsen

Actiedag tegen vrijhandelsverdragen in Brussel

Op 9 december 2014 was er in het Europarlement een actiedag tegen de vrijhandelsverdragen die nu in de maak zijn, zoals CETA en TTIP. Een delegatie van het NAV-bestuur was aanwezig en nam deel aan verschillende workshops. Het ochtendprogramma was … Lees verder

Een reactie plaatsen

Op pad met de ledenpeiling Oneerlijke Handelspraktijken

In NAV-ledenblad november 2014 is verslag gedaan van de ledenpeiling naar oneerlijke handelspraktijken. Bij het officiële meldpunt van de pilot met de vrijwillige gedragscode wordt niets gemeld. NAV leden bleken wel degelijk ervaringen met oneerlijke handelspraktijken te hebben. Deze resultaten … Lees verder

Een reactie plaatsen

Geen vrijhandel met voedsel

Er zijn momenteel een aantal vrijhandelsverdragen in de maak. Het verdrag met Canada (CETA) ligt voor aan de lidstaten voor ratificatie. Voor het verdrag met de Verenigde Staten (TTIP) is er begin volgend jaar een nieuwe onderhandelingsronde gepland. Bij het … Lees verder

1 reactie