LAATSTE NIEUWS

NAV onderstreept rol voor álle partijen bij transitie gewasbescherming

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft kennis genomen van het Uitwerkingsprogramma…

29 September 2020

NAV verdedigt akkerbouw in noordelijke kleischil tegen Waddenagenda

De NAV heeft met verontrusting en verontwaardiging kennis genomen van…

9 September 2020

Belemmeringen voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Er zijn twee interessante en in onze ogen enigszins verontrustende…

4 September 2020

Eiwitstrategie

Op 24 augustus heeft Hans van Kessel een gesprek gehad…

4 September 2020

NAV tegen Agenda 2050 Waddengebied

Onlangs is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat de…

4 September 2020

Update over Droogteoverleg

Het groeiseizoen 2020 nadert het einde en de weersomslag naar…

4 September 2020