LAATSTE NIEUWS

Volop discussie over het GLB na 2020

Vanaf 2021 komt er een nieuw GLB (gemeenschappelijk Landbouw Beleid)…

3 November 2018

Oneerlijke handelspraktijken

Vorige maand hebben we bericht over de ontwikkelingen over oneerlijke…

3 November 2018

Goedkeuring nieuwe waterschapsbelasting vertraagd

De Commissie Aanpassing Belasting (CAB) van de Unie van Waterschappen…

3 November 2018

Moeizame afhandeling mijnbouwschade

De gas- en zoutwinning in de Noordelijke provincies veroorzaakt veel…

3 November 2018

Visie Schouten: op naar kringlooplandbouw!

Op 8 september heeft Minister Carola Schouten van LNV haar…

6 Oktober 2018

Aanpak oneerlijke handelspraktijken een stapje verder

Nu de Europese Commissie met een voorstel is gekomen voor…

6 Oktober 2018