Kunstmestloze landbouw in relatie tot duurzaamheid

In Nieuwe Oogst werden in het artikel ‘Kunstmestloze landbouw dichtbij’ toekomstkansen voor verwerkte mestproducten belicht en de mogelijkheid om in de toekomst wellicht zonder kunstmest de akkers en weilanden met verwerkte dierlijke mineralen te voorzien. Er wordt de suggestie gewekt … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerranden in gevaar?

Afgelopen jaren zijn er in verschillende akkerbouwgebieden projecten geweest om met behulp van subsidie akkerbouwers te bewegen om akkerranden met gras of bloemen langs watergangen aan te leggen. Met name de bloemenranden hebben heel positief gescoord bij de burgers en … Lees verder

Een reactie plaatsen

Korte ketens als aantrekkelijk alternatief voor producenten en consumenten

Sinds juni 2013 loopt het zogenaamde Grundtvig project, een door de EU gesubsidieerd project in het kader van het programma ‘Leven Lang Leren’, waaraan tien landen deelnemen. Voor Nederland doet de NAV hieraan mee. Het project heeft als onderwerp agro-ecologie … Lees verder

Een reactie plaatsen

Actiedag tegen vrijhandelsverdragen in Brussel

Op 9 december 2014 was er in het Europarlement een actiedag tegen de vrijhandelsverdragen die nu in de maak zijn, zoals CETA en TTIP. Een delegatie van het NAV-bestuur was aanwezig en nam deel aan verschillende workshops. Het ochtendprogramma was … Lees verder

Een reactie plaatsen

Op pad met de ledenpeiling Oneerlijke Handelspraktijken

In NAV-ledenblad november 2014 is verslag gedaan van de ledenpeiling naar oneerlijke handelspraktijken. Bij het officiële meldpunt van de pilot met de vrijwillige gedragscode wordt niets gemeld. NAV leden bleken wel degelijk ervaringen met oneerlijke handelspraktijken te hebben. Deze resultaten … Lees verder

Een reactie plaatsen

Geen vrijhandel met voedsel

Er zijn momenteel een aantal vrijhandelsverdragen in de maak. Het verdrag met Canada (CETA) ligt voor aan de lidstaten voor ratificatie. Voor het verdrag met de Verenigde Staten (TTIP) is er begin volgend jaar een nieuwe onderhandelingsronde gepland. Bij het … Lees verder

1 reactie

NAV stimuleert teelt eiwitgewassen

De NAV spant zich in om de teelt van eiwitgewassen in Noordwest Europa en in het bijzonder Nederland weer op de kaart te krijgen. Niet als hèt nieuwe vierde gewas, maar wel als een aanvulling op de rustgewassen met ook … Lees verder

Een reactie plaatsen

NAV ledenpeiling: wel degelijk sprake van oneerlijke handelspraktijken

In de Europese Unie bestaat een initiatief om te zorgen voor eerlijke handelspraktijken in de voedselproductieketen. Aansluitend daarop heeft het Ministerie van Economische Zaken in ons land een proef opgezet met de Gedragscode Eerlijke Handelspraktijken Agrofood, waaraan boeren, afnemers en … Lees verder

Een reactie plaatsen

Fosfaatevenwichtsbemesting in de akkerbouw niet meer mogelijk

Met de huidige fosfaatgebruiksnormen is evenwichtsbemesting in de akkerbouw niet meer mogelijk. Dit is de conclusie als je vier verschillende representatieve bouwplannen op de Noordelijke klei, Centraal/Zuidwestelijke klei, Veenkoloniën en het Oldambt doorrekent op de onttrekking van fosfaat in relatie … Lees verder

Een reactie plaatsen

Met de Brancheorganisatie Akkerbouw de toekomst in

Per 1 januari wordt het Productschap Akkerbouw opgeheven. Daardoor ontstaat een nieuwe situatie op het gebied van wet- en regelgeving maar ook wat betreft belangenbehartiging voor akkerbouwers en de financiering van innovatie en onderzoek. De recent opgerichte Brancheorganisatie Akkerbouw wil … Lees verder

Een reactie plaatsen