LAATSTE NIEUWS

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar…

3 Oktober 2022

Landbouw zoekt toekomst!

De NAV vindt dat wat er nu nodig is, om…

30 September 2022

Nieuwe GLB en 7e AP: te laat!

De NAV heeft er meermaals, ook in de laatste weken,…

30 September 2022

NAV oneens met ACM over leidraad PO’s

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de ‘mededingingswaakhond’, heeft een…

30 September 2022

Vanggewassen en droogte

In de huidige vergroening in het GLB kunnen vanggewassen worden…

3 September 2022

Stikstof: het ‘proces Remkes’

Zoals u allen weet is de heer Remkes nog steeds…

3 September 2022