Vrijstelling voor Luxan mollentabletten tegen muizen in akkerbouwgewassen

Vandaag is het besluit tot verlenen van een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van Luxan mollentabletten tegen veldmuizen in akkerbouwgewassen gepubliceerd in de Staatscourant. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is verheugd, dat haar inspanningen in samenwerking met LTO en de … Lees verder

Een reactie plaatsen

Ook NAV pleit voor betere marktpositie van boeren

De acties van boze Franse en nu ook Belgische boeren zijn dagelijks in het nieuws. De meeste aandacht gaat vooral in de landelijke pers naar de overlast en de aanleiding blijft onderbelicht. De boeren protesteren tegen het feit dat zij … Lees verder

Een reactie plaatsen

Vrijstelling aangevraagd voor bestrijding van muizen in de akkerbouw

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft in juni alarm geslagen over het optreden van muizenschade in akkerbouwgewassen. De problemen deden zich in eerste instantie vooral voor in percelen graszaad en wintergranen aan de rand van het weidegebied wat vorig jaar … Lees verder

Een reactie plaatsen

Meldt muizenoverlast!

De NAV is in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken over een individuele vrijstelling om muizen te mogen bestrijden in wintergranen en graszaad. Hiervoor is het nodig dat er een goed beeld is over de schade. In de regio’s … Lees verder

Een reactie plaatsen

Oplaaiende discussie over vrijhandelsverdragen TTIP en CETA

Er wordt in diverse Europese landen in toenemende mate gediscussieerd over de vrijhandelsverdragen, van de EU met Canada (CETA) en de VS (TTIP). De NAV juicht dit toe en doet ook volop mee. Er wordt ook steeds meer bekend over … Lees verder

Een reactie plaatsen

Tijd dringt voor equivalente maatregelen

De plantaardige sector wil nu graag duidelijkheid omtrent de invoering van de equivalente maatregelen. Sinds vorig jaar zijn LTO en NAV al bezig met dit dossier en sinds eind maart liggen de plannen bij het Ministerie en is het wachten … Lees verder

Een reactie plaatsen

Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn

Met de invoering van de equivalente maatregelen zal het mestbeleid nog niet volmaakt zijn. Voor het zesde nitraatprogramma (na 2017) zal de mogelijkheid voor evenwichtsbemesting voor fosfaat verder verbeterd moeten worden. Ook bij gemiddelde opbrengsten sluiten de huidige aanvoernormen nog … Lees verder

Één reactie

Commissie Bemestingsadviezen Akkerbouw en Vollegrondsgroententeelt (CBAV)

De NAV heeft inmiddels een afgevaardigde in de Commissie Bemestingsadviezen Akkerbouw en Vollegrondsgroententeelt. De commissie houdt zich bezig met optimale bemestingsadviezen voor de plantaardige sector in de vollegrond en bestaat uit bemestingsdeskundigen van onderzoeksinstellingen vanuit het bedrijfsleven en de overheid … Lees verder

Een reactie plaatsen

Succesvolle excursie over directe verkoop

Op 10 juni hebben 40 boeren en consumenten meegedaan met de NAV-excursie over korte ketens, de directe verkoop van akkerbouwproducten aan consumenten. Na ontvangst bij de Wereld van Smaak in de Markthal in Rotterdam met uitleg over het daar testen … Lees verder

Een reactie plaatsen

Veldbijeenkomst lupine, veldbonen en soja in Klazienaveen

In het kader van een EU-project en met ondersteuning van de Agenda voor de Veenkoloniën zijn bij de Mts. Maarsingh in samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI) meer dan 100 proefveldjes aangelegd. Hierop worden zeven rassen blauwe en twee … Lees verder

Een reactie plaatsen