Vacature: secretariaatsmedewerk(st)er bij de NAV

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is een vakbond voor en door akkerbouwers. Het bestuur van de NAV bestaat uit akkerbouwers uit alle delen van het land. De NAV houdt kantoor in Noordhoek. Het kantoor is in de ochtenden bezet en … Lees verder

Een reactie plaatsen

Nieuwe versie GobalGap

Het gebruik van mest en meststoffen van dierlijke oorsprong   2015-11-12 nieuwe_versie_gobalgap_en_toepassing_mest   NAV, 12 november 2015

Een reactie plaatsen

Klimaatverandering als bedreiging of kans

De akkerbouw wordt ieder jaar geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Grotere periodes met droogte in combinatie met hoge temperaturen, die afgewisseld worden met plaatselijk extreme neerslaghoeveelheden, hebben forse schade tot gevolg. Dit heeft gevolgen op het gebied van ziekten … Lees verder

Een reactie plaatsen

Genetisch gemodificeerde gewassen telen, ja of nee?

Op 2 april 2015 heeft de EU besloten om via toelatingen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (gg-gewassen) mogelijk te maken en tegelijkertijd de lidstaten het recht te geven om zelf te besluiten of ze de teelt toestaan op hun … Lees verder

Een reactie plaatsen

Ontwikkelingen TTIP

Op 10 oktober is er in Amsterdam een demonstratie gehouden tegen vrijhandelsverdrag TTIP. Er waren bijna 10.000 mensen, veel meer dan bij eerdere demonstraties. De demonstratie was georganiseerd door een brede groep maatschappelijke organisaties en uit de grote opkomst blijkt … Lees verder

Een reactie plaatsen

Wanneer wordt gewasbescherming ‘groener’?

Er wordt al lang gewerkt aan een milieuvriendelijkere gewasbescherming. Het beleid is er op gericht, er wordt veel onderzoek naar gedaan, er worden bijeenkomsten georganiseerd, maar in de praktijk gaat het nog langzaam. Beleid In een debat met de Vaste … Lees verder

Een reactie plaatsen

M. chitwoodi in pootaardappel

De Stichting Pootgoed Versterkingsmaatregelen (PVM) heeft met de NVWA en de NAK een methode opgesteld voor de monitoring in de aangewezen gebieden (cirkels) van het aaltje M. chitwoodi. De NAK gaat testen of grondmonsters volgens de PVM-methode voldoende overeenkomen met … Lees verder

Een reactie plaatsen

Regeling langer inzaaien vanggewassen voor de vergroening

Staatssecretaris Dijksma heeft woensdag 30 september bekend gemaakt dat zij ingaat op ons verzoek om de periode van inzaaien van vanggewassen die meetellen voor de vergroening met 14 dagen te verlengen. Daarmee is de uiterste datum niet meer 30 september … Lees verder

Een reactie plaatsen

Vergroening: we zijn een heel eind

Er zijn veel vragen geweest over alle regels met betrekking tot de invulling van de vergroening. Dit eerste jaar lopen veel akkerbouwers tegen onduidelijkheden op. De NAV heeft zich actief ingezet om zaken helder en werkbaarder te krijgen. Zo wordt … Lees verder

Een reactie plaatsen

Faunaschade altijd melden; kan kostenloos!

Het indienen van een verzoekschrift voor een tegemoetkoming in de faunaschade aan gewassen bij het Faunafonds is een moeizame aangelegenheid. Je moet €300 per verzoek op tafel leggen om een poging te kunnen doen voor een tegemoetkoming en er is … Lees verder

Een reactie plaatsen