LAATSTE NIEUWS

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en…

6 December 2019

Naar natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een tegenwoordig vaak gehoord begrip. Maar wat…

6 December 2019

Erfemissie

Om helder te krijgen waar er gewasbeschermingsmiddelen ‘weglekken’ op het…

6 December 2019

Landbouw Collectief verwacht daadkracht van Minister!

Op 20 november bood het Landbouw Collectief Minister Schouten een…

4 December 2019

Landbouw Collectief komt met snelle oplossing voor gecreëerde stikstofcrisis

Vandaag hebben 13 boerenorganisaties, onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, een…

20 November 2019

Zienswijze NAV voor rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over CETA

De NAV is uitgenodigd voor het rondetafelgesprek in de Tweede…

1 November 2019