Geef ruim baan aan versterken marktpositie boeren via producentenorganisaties

Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van de primaire producenten in de agri- en foodketens te versterken. Dat stellen de agrarische vakbonden. Ze roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op om ruim baan te geven … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie extra prestaties geleverd moeten worden door boeren. Want: Het gaat om de besteding van publieke middelen. Ze vindt het niet verstandig als andere lidstaten soepeler omgaan met de mogelijkheden die … Lees verder

Een reactie plaatsen

BO Akkerbouw

Nog steeds is er geen duidelijkheid over innovatie en onderzoek in de akkerbouw. In de brief aan de Tweede Kamer van 30 juni schrijft minister Kamp dat een erkende branche-organisatie voor de hele akkerbouw op grond van EU-voorwaarden niet tot … Lees verder

Een reactie plaatsen

Nederlandse akkerbouw draait op voor de vergroening

Eindelijk is de Nederlandse regering bij monde van staatssecretaris Sharon Dijksma met een voorstel gekomen hoe Nederland binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid de vergroeningsmaatregelen wil invullen. Deze maatregelen moeten per 1 januari 2015 ingaan. Van alle sectoren die bedrijfstoeslagen ontvangen … Lees verder

Een reactie plaatsen

NAV uit twijfels over vrijhandelsakkoord EU – VS

Op 19 mei hield de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het Vrijhandelsverdrag VS-EU (TTIP). In het februari nummer van Genoeg is Beter is hier ook aandacht aan besteed. NAV-bestuurslid Keimpe van der Heide presenteerde de NAV-visie op de voorstellen voor … Lees verder

Een reactie plaatsen

Akkerbouw draait op voor de vergroening

Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse Akkerbouw Vakbond tot de conclusie dat de staatssecretaris met een zwaarder pakket komt dan de ons omringende landen, waardoor het principe van het ‘gelijke speelveld’ geweld wordt aangedaan. Van alle … Lees verder

Een reactie plaatsen

Oneerlijke handelspraktijken nationaal en in EU-verband aanpakken

In andere EU-landen komt evenals in Nederland meer aandacht voor de grote, groeiende inkoopmacht van verwerkende industrie en retail. Er is in veel landen een groeiend besef dat dit ten koste gaat van leveranciers en werknemers in de voedselketen. Alle … Lees verder

Een reactie plaatsen

Zorgen over invulling GLB

Binnenkort legt staatssecretaris Dijksma haar voorstellen voor de invulling van het nieuwe GLB voor aan de Tweede Kamer. Op voorhand heeft de NAV richting Kamerleden haar zorgen geuit over Nederlandse invulling en roept hen op om de voorstellen voor de … Lees verder

Een reactie plaatsen

Flexibele stikstofnormen graan komen eraan

Net als bij suikerbieten en consumptieaardappelen heeft Nederland toestemming gekregen van de EU om een stikstofdifferentiatie aan te brengen op basis van gewasopbrengsten op klei voor graan. Voor wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst komen drempelwaarden. Daarboven wordt een hogere stikstofnorm … Lees verder

Een reactie plaatsen

Meepraten bij FAO

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties heeft vooral taken op het gebied van voedselzekerheid. Hiervoor werkt de commissie voor voedselzekerheid (CFS, Committee on Food Security). Sinds najaar 2013 is Gerda Verburg voorzitter van deze Commissie voor Voedselzekerheid … Lees verder

Een reactie plaatsen