Geen nationale ‘top up’ op EU-vergroeningseisen

Op 11 maart 2014 publiceerde de Europese Commissie de nadere invulling van het nieuwe GLB. Voor de NAV aanleiding een dringend beroep op de Nederlandse regering te doen bij de nationale invulling het gelijke speelveld in de EU te respecteren … Lees verder

Een reactie plaatsen

‘Winst’ voor de boer gemis in POP3

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Met het nieuwe GLB komt er ook een nieuwe POP. De NAV is absoluut niet tevreden … Lees verder

Een reactie plaatsen

Landbouw minder afhankelijk maken van niet-hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen

Met 45 mensen uit twaalf Europese landen waren de NAV-ers Keimpe van der Heide en Hanny van Geel begin maart te gast in Evenstad (omgeving Hamar) bij de Noorse boerenorganisatie NBS. Thema van de bijeenkomst agro-ecologie. De bijeenkomst is onderdeel … Lees verder

Een reactie plaatsen

Stuifbestrijding met drijfmest

Medio maart heeft de NAV nogmaals een dringende oproep gedaan aan staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer om met onmiddellijke ingang stuifbestrijding met runderdrijfmest toe te staan. Eerder was de maatregel al mondeling toegezegd  maar de goedkeuring van het 5e … Lees verder

Een reactie plaatsen

Per direct stuifbestrijding met drijfmest toestaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept staatssecretaris Dijksma per brief op om per direct runderdrijfmest als stuifbestrijder toe te staan op percelen bieten op de lichte gronden in Noordoost Nederland en op Texel. Op de lichte gronden in Noordoost Nederland … Lees verder

Een reactie plaatsen

Pleidooi voor supermarkt ‘waakhond’

‘Markten, Krachten en SuperMachten’. Dat was het thema van het NAV-jaarcongres op 12 februari in Lelystad. Een bijeenkomst over de positieverbetering van telers in markten en ketens van de toekomst. Conclusie: met vereende krachten in Nederland en in Europa de … Lees verder

Een reactie plaatsen

Voedsel en landbouw ‘leven’ in de samenleving

Maar liefst 800 mensen, waaronder veel jongeren, namen op 21 en 22 februari 2014 deel aan de ‘Voedsel Anders’ conferentie in Wageningen. Thema: Naar eerlijke en duurzame voedsel- en landbouwsystemen. De grote opkomst geeft aan dat voedsel en landbouw ‘leven’ … Lees verder

Een reactie plaatsen

Overheid moet vliegwiel eiwit van EU-akkers op gang brengen

Er moet nog veel gebeuren om teelt en gebruik van plantaardig eiwit van EU-akkers tot een succes te maken. De overheid moet het ‘vliegwiel’ op gang brengen. Dit was de belangrijkste conclusie van de workshop ‘Van soja-import naar eiwitteelt in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Van soja-import naar eiwitteelt in Europa

Presentatie van Hans van Kessel, bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), op de ‘Voedsel Anders’ conferentie op 21 en 22 februari 2014 te Wageningen. Over ‘Waarom meer eiwit van Europese akkers’ tot en met maatregelen om teelt en gebruik van in … Lees verder

Een reactie plaatsen

Praktisch vergroenen zonder administratieve rompslomp

30% van de bedrijfstoeslagen kunnen vanaf 2015 worden ‘verdiend’ als de individuele akkerbouwer aan de vergroeningseisen voldoet. Tegen de zin van de NAV in hebben Brussel en Den Haag daartoe besloten. Nu de vergroeningseis onontkoombaar is, komt het aan op … Lees verder

Een reactie plaatsen