LAATSTE NIEUWS

Themamiddag Bemesting Akkerbouw

Op 2 februari organiseert CBAV een themamiddag Bemesting Akkerbouw in…

16 Januari 2017

Nog geen ‘eerlijke boterham’ voor boeren

Op 19 december is in de Tweede Kamer de in…

7 Januari 2017

Politiek debat op 15 februari

Het Jaarcongres van de NAV zal dit jaar de vorm…

7 Januari 2017

Routewijzer Geïntegreerde Gewasbescherming

'De ambitie is een verlaging van de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen…

7 Januari 2017

Maatwerkaanpak regeldruk

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken wordt gewerkt aan maatwerkaanpak…

7 Januari 2017

Zienswijze NAV op ontwerpbesluit watervergunning Rietproef Lauwersmeer

De NAV heeft onderstaande zienswijze ingediend bij waterschap Noorderzijlvest als…

18 December 2016