Actieweek tegen vrijhandelsverdrag TTIP

We hebben al regelmatig aandacht geschonken aan de vrijhandelsverdragen, die EU aan het sluiten is met Canada en de VS, CETA en TTIP. De laatste weken is vooral TTIP meer in het nieuws. Gebundeld verzet De NAV heeft steeds op … Lees verder

Een reactie plaatsen

Octrooien op planten ongewenst

De uitzending van Zembla begin maart heeft het nodige stof doen opwaaien over octrooien (patenten) op nieuwe plantenrassen. De kwestie speelt al langer, maar krijgt nu veel aandacht. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Kwekersrecht en octrooirecht Zaadbedrijven … Lees verder

Een reactie plaatsen

BO Akkerbouw keurt onderzoek 2015 goed

Het bestuur van de BO Akkerbouw is op advies van de Sectie Teelt akkoord gegaan met de onderzoeksvoorstellen voor 2015. Het betreft hier doorlopend onderzoek wat met overgehevelde gelden van het productschap gefinancierd wordt. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd. Voor … Lees verder

Een reactie plaatsen

Meer maatwerk voor aanvoerruimte van mineralen nodig

Vanwege zorgen om uitspoeling van mineralen naar het milieu zijn de bemestingsnormen de laatste jaren flink naar beneden bijgesteld. Wij hebben al eerder in dit blad laten zien dat daardoor bij de huidige opbrengsten op termijn uitputting van de grond … Lees verder

Een reactie plaatsen

Hoe zoet is suiker

Een paar weken geleden kwam er een rapport uit van de World Health Organization (WHO) van de Verenigde Naties over gewenst suikergebruik voor consumenten in verband met het obesitasprobleem. De organisatie beveelt een dagelijkse hoeveelheid aan van niet meer dan … Lees verder

Een reactie plaatsen

NAV en LTO naar hoorzitting over beschermde status Bildtdijken

Onlangs heeft de minister van OCW de Oude- en Nieuwebildtdijk in de gemeente Het Bildt (FR) aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Behalve de dijklichamen zelf, voorziet de aanwijzing ook meer dan 2500 ha aanliggende landbouwgrond en bedrijfsgebouwen binnen een straal van … Lees verder

Een reactie plaatsen

Laat voedsel buiten vrijhandelsverdragen

De Europese Unie is bezig met vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP). Daarover hebben al vaker artikelen in dit blad gestaan. In De Boerderij van 10 februari jl. stond een interview met Albert Jan Maat van LTO … Lees verder

Een reactie plaatsen

Ontwikkelingen in de gewasbescherming

Gewasbescherming is op vele manieren in het nieuws. Het toelatingsbeleid, de omwonenden, onderzoek van de NVWA, ontwikkelingen richting meer ‘groene’ gewasbescherming. De NAV zal via de Werkgroep Gewasbescherming u regelmatig op de hoogte houden van Nederlandse en Europese ontwikkelingen. Europees … Lees verder

Een reactie plaatsen

Toolbox Emissiebeperking hulpmiddel en informatiebron

Om telers in alle sectoren te helpen de afgesproken doelen van een duurzame gewasbescherming te bereiken is door Nefyto (vereniging van gewasbeschermingsmiddelenproducenten), Agrodis (vereniging van toeleveranciers) , LTO en de Unie van Waterschappen de Toolbox Emissiebeperking opgezet. We interviewden projectleider … Lees verder

Een reactie plaatsen

Jaarcongres Risicomanagement geeft handvatten

Op 11 februari werd in Lelystad het NAV-jaarcongres gehouden over risicomanagement. NAV-voorzitter Teun de Jong noemde in een korte inleiding de speerpunten van de NAV (o.a. GLB, eerlijke handelspraktijken en marktmacht, de BO Akkerbouw, bemesting, eiwitgewassen en vrijhandelsverdragen) en introduceerde … Lees verder

Een reactie plaatsen