De NAV heeft een brief gestuurd aan minister Wiersma waarin wij haar succes wensen en tegelijk input leveren voor het regeerakkoord wat deze zomer wordt geschreven. Daarin hebben wij aangegeven wat onze reactie is op het Hoofdlijnenakkoord, zoals wij ook al in een persbericht eerder naar buiten brachten. Daarnaast hebben wij een aantal zaken benoemd die ontbreken in het Hoofdlijnenakkoord. Zo maakt de NAV zich zorgen over de snelheid waarmee het pakket gewasbeschermingsmiddelen wordt verkleind zonder dat er al alternatieve oplossingen zijn. Wij zijn voorstander van duurzaam telen, maar het moet wel kunnen. Daarnaast hebben wij aangegeven dat wij niet blij zijn met de positieve houding van het ministerie onder haar voorganger wat betreft de Europese Bodemrichtlijn. Tenslotte hebben wij aandacht gevraagd voor de problemen met de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator.

AVB-tafel

Vorig jaar heeft de AVB-tafel (akkerbouw, vollegrondsgroenten en bollen) een aantal stukken aangeleverd aan de hoofdtafel van het Landbouwakkoord. Wat de NAV betreft zijn deze stukken ook nog steeds waardevolle input voor de nieuwe minister.

Al met al hoopt de NAV dat wij de komende jaren constructief met het Ministerie van LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) kunnen samenwerken aan een toekomstbestendige akkerbouw!