Ruimte voor landbouw

Markt- en prijsbeleid essentieel voor landbouwakkoord

Landbouwminister Piet Adema wil met alle stakeholders in de voedsel-...

6 Januari 2023

NAV probeert u wegwijs te maken in alle plannen

Het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W hebben...

9 December 2022

Landbouwakkoord: wie moet er aan tafel?

Minister Adema volgt het advies van Remkes op om te...

3 December 2022

NAV over rapport Remkes: goede basis voor verdere dialoog

De NAV heeft gemengde gevoelens over het rapport van Remkes...

7 Oktober 2022

Landbouw zoekt toekomst!

De NAV vindt dat wat er nu nodig is, om...

30 September 2022

Stikstof: het ‘proces Remkes’

Zoals u allen weet is de heer Remkes nog steeds...

3 September 2022

Stikstof, NPLG, perspectief, voedselzekerheid, protesten: chaos!

De chaos is langzamerhand compleet aan het worden. We proberen...

15 Juli 2022

Voorkeursrecht: ondemocratisch dwangmiddel

De Wet Voorkeursrecht komt de laatste tijd nadrukkelijk in beeld...

1 April 2022

Boeren met toekomst

De Raad voor Leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft in december...

1 April 2022

Voedselzekerheid, een goed boereninkomen en verduurzaming moeten samengaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is net als iedereen geschokt door...

14 Maart 2022