EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Beroep op overmacht in GLB is mogelijk

Boerenbusiness.nl  meldt dat bedrijven die door de droogte niet kunnen voldoen...

4 Augustus 2019

Bijeenkomsten over het nieuwe GLB

Het Ministerie van LNV is druk bezig met vormgeven van...

1 Juni 2019

En nu ‘kringlooplandbouw’ nog nader invullen!

De afgelopen periode heeft de NAV zich verdiept in de...

6 April 2019

Franse Denktank over het GLB

Zoals al aangekondigd in het januarinummer van dit blad heeft...

1 Maart 2019

Terugblik 2018: geslaagd jubileum en het nodige bereikt

Het jaar 2018 is ten einde, tijd voor een terugblik...

5 Januari 2019

Volop discussie over het GLB na 2020

Vanaf 2021 komt er een nieuw GLB (gemeenschappelijk Landbouw Beleid)...

3 November 2018

NAV publiceert 'position paper' over GLB na 2020

Op 11 oktober is de NAV uitgenodigd bij een rondetafelgesprek...

5 Oktober 2018

Geslaagde viering 25 jaar NAV!

‘In één woord: geweldig.’ Dagvoorzitter Minne Lettinga kwam woorden tekort...

9 Juni 2018

Discussie over nieuwe GLB neemt toe

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat veranderen. De Europese...

5 Mei 2018

Wijzigingen vergroening in 2018

Er zijn met ingang van 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd...

5 Mei 2018