EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Reactie NAV op wijzigingen GLB

De Europese Commissie (EC) heeft half maart een aantal wijzigingen...

5 April 2024

GLB onder vuur

Het begint door te dringen in Brussel dat het GLB...

1 Maart 2024

NAV niet tevreden over aanpassingen GLB

Het nieuwe GLB is nu bijna een jaar onderweg, dus...

3 November 2023

VOORSTELLEN MARKT- EN PRIJSBELEID: JUIST NU!

Inleiding Het verdienvermogen van de Nederlandse landbouw staat ernstig onder...

16 Januari 2023

Persbericht: NAV WIL JUIST NU VOORSTELLEN VOOR MARKT- EN PRIJSBELEID!

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt dat voor een echt...

16 Januari 2023

Eindelijk iets meer duidelijkheid: GLB en 7e AP

Tot vervelens toe sprokkelen we informatie bij elkaar over de...

9 December 2022

Langzaam trekt de mist op rond GLB en 7e AP

De boeren hebben er lang, veel te lang, op moeten...

4 November 2022

NAV webinar over proces Remkes, GLB en 7e AP

OP 26 oktober heeft het bestuur van de NAV de...

27 Oktober 2022

NAV vreest dat nieuwe GLB onhaalbaar is voor akkerbouwers

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft kennis genomen van het indienen...

4 Oktober 2022

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar...

3 Oktober 2022