EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar...

3 Oktober 2022

Nieuwe GLB en 7e AP: te laat!

De NAV heeft er meermaals, ook in de laatste weken,...

30 September 2022

Vanggewassen en droogte

In de huidige vergroening in het GLB kunnen vanggewassen worden...

3 September 2022

GLB: online tool niet gebruiken, sommige voorwaarden uitgesteld

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB is...

3 September 2022

Excel bestand ecoregeling

Hierbij vindt u het excelbestand voor de ecoregeling zoals deze...

3 September 2022

Verzoek tot vrijstelling inzaaien vanggewassen voor vergroening vanwege droogte

De NAV heeft aan minister Staghouwer dringend verzocht om vrijstelling...

10 Augustus 2022

Kleine aanpassingen GLB helpen akkerbouw onvoldoende

U weet, dat de NAV al maanden aangeeft bij het...

15 Juli 2022

Ministerie van LNV negeert akkerbouwbelangen in NSP-GLB

Op 17 juni heeft minister Staghouwer een Kamerbrief over het...

17 Juni 2022

NAV stuurt brandbrief aan minister en Tweede Kamer over GLB-NSP

De NAV heeft 16 mei een brief gestuurd aan minister...

17 Mei 2022

Nog veel discussie over plannen voor nieuwe GLB

Vorige maand hebben we u bericht over de teleurstellende reactie...

29 April 2022