EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Langzaam trekt de mist op rond GLB en 7e AP

De boeren hebben er lang, veel te lang, op moeten...

4 November 2022

NAV webinar over proces Remkes, GLB en 7e AP

OP 26 oktober heeft het bestuur van de NAV de...

27 Oktober 2022

NAV vreest dat nieuwe GLB onhaalbaar is voor akkerbouwers

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft kennis genomen van het indienen...

4 Oktober 2022

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar...

3 Oktober 2022

Nieuwe GLB en 7e AP: te laat!

De NAV heeft er meermaals, ook in de laatste weken,...

30 September 2022

Vanggewassen en droogte

In de huidige vergroening in het GLB kunnen vanggewassen worden...

3 September 2022

GLB: online tool niet gebruiken, sommige voorwaarden uitgesteld

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe GLB is...

3 September 2022

Excel bestand ecoregeling

Hierbij vindt u het excelbestand voor de ecoregeling zoals deze...

3 September 2022

Verzoek tot vrijstelling inzaaien vanggewassen voor vergroening vanwege droogte

De NAV heeft aan minister Staghouwer dringend verzocht om vrijstelling...

10 Augustus 2022

Kleine aanpassingen GLB helpen akkerbouw onvoldoende

U weet, dat de NAV al maanden aangeeft bij het...

15 Juli 2022