EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Akkoord uitgangspunten nieuw GLB 2023

Er is in de Europese Unie een akkoord gesloten voor...

9 Juli 2021

NAV en Transitiecoalitie Voedsel sturen brief aan Kamer over eiwitgewassen

De NAV en de Transitiecoalitie Voedsel hebben samen een brief...

15 December 2020

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023

Vanaf 1 januari 2023 zal een nieuwe vijfjaars periode van...

6 November 2020

‘Farm to fork’ plannen van Timmermans

U heeft er vast al over gelezen: EU-commissaris Frans Timmermans...

10 Juni 2020

PBL rapport over beleidskeuzes in de landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 26 mei...

10 Juni 2020

Landbouwprotest rond Berlijnse Grüne Woche

Traditioneel start in het derde weekend van januari in Berlijn...

31 Januari 2020

Beroep op overmacht in GLB is mogelijk

Boerenbusiness.nl  meldt dat bedrijven die door de droogte niet kunnen voldoen...

4 Augustus 2019

Bijeenkomsten over het nieuwe GLB

Het Ministerie van LNV is druk bezig met vormgeven van...

1 Juni 2019

En nu ‘kringlooplandbouw’ nog nader invullen!

De afgelopen periode heeft de NAV zich verdiept in de...

6 April 2019

Franse Denktank over het GLB

Zoals al aangekondigd in het januarinummer van dit blad heeft...

1 Maart 2019