RVO is enorm achterop geraakt bij de controles van de ecoregeling 2023. Waar men eerst zei dat de bulk van de beschikkingen eind april zou zijn verstuurd, is dit helaas onhaalbaar gebleken. Het schijnt te liggen aan het ingewikkelde systeem wat RVO zelf heeft gebouwd… Wij hebben eerder gevraagd om uitstel voor de GO 2024 voor boeren die een negatieve beschikking over 2023 zouden krijgen na 17 mei. Dat is afgewezen door de minister zoals wij al berichtten. Inmiddels blijken we gelijk te krijgen met onze zorgen, want de eerste meldingen zijn er al van akkerbouwers die door de late beschikking 2023 ook problemen krijgen in 2024, omdat ze niet op tijd wisten dat ze iets verkeerd deden. Bij de start van dit GLB heeft Adema toegezegd dat 2023 een leerjaar zou zijn, maar als je pas een half jaar later de beschikking krijgt kan je het geleerde niet in praktijk brengen. Ook wordt er met de afkeuring geen gevolg gegeven aan de belofte van coulance. Kortom, de vertraging bij RVO waar boeren part nog deel aan hebben levert nu vooral problemen op juist voor de boeren. Dat vindt de NAV onrechtvaardig.

Versoepelingen

Adema heeft in het GLB per 1 augustus 2024 de verplichte bedekking op kleigrond laten vervallen. Wel opmerkelijk dat dit er in stond, terwijl nu gesteld wordt dat het niet meer hoeft omdat het niet bijdraagt aan doelbereik. Ook de verplichte 4% braak vervalt, maar pas in 2025.

Daarnaast laat Adema onderzoeken of de 1 oktober-maatregel voor inzaai van vanggewassen na o.a. consumptieaardappelen haalbaar is. Wij zijn tevreden dat beide punten uit onze brief van eind mei, nl. uitstel peildatum groene braak en uitstel/afschaffing 1 oktober-maatregel zijn gehoord.