Bereken je kostprijs

Goed ondernemerschap is weten wat je product werkelijk kost, handig onderhandelen, ‘ja’ zeggen als een deal je past en ‘nee’ zeggen als de afnemer niet bereid is een faire prijs te betalen. De NAV meent dat telers ‘nee’ moeten durven zeggen als de afnemer de integrale kostprijs plus ondernemersmarge (bijv. 15%) niet wenst te betalen. De kostprijsberekening voor het eigen bedrijf is de eerste stap die je als teler moet zetten. Als je je eigen kostprijs kent, ben je beter in staat de verkoopbesprekingen met de afnemer aan te gaan. Kostprijs plus marge zijn voor elk bedrijf anders. In de links hierna staan kostprijsberekeningen voor wintertarwe, zomergerst, bieten, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen. Met de formulieren kun je op eenvoudige wijze ook de kostprijsberekening maken voor de verschillende teelten op het eigen bedrijf.
Hierna treft u links aan naar voorbeeldkostprijsberekeningen met een extra kolom voor de eigen bedrijfssituatie. Artikelen over kostprijs treft u aan in de thema’s ‘Granen’ en de andere gewassen.

Bereken je kostprijs

Consumptieaardappelen
Kostprijs-Consumptieaardappelen-op-klei-en-zand-oogst-2020-ex-BTW

Granen

Kostprijs- en saldi wintertarwe 2019 kleigrond ex BTW

Kostprijs- en saldi wintertarwe 2019 op lichte grond ex BTW

Kostprijs- en saldi zomergerst 2019 lichte grond ex BTW

Suikerbieten

Saldo en kostprijs suikerbieten klei en zand-oogst 2019 ex BTW