EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Wijzigingen vergroening in 2018

Er zijn met ingang van 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd...

5 Mei 2018

Goede initiatieven kabinet voor voedselbeleid in scherp contrast met handelsbeleid

Minister Schouten van LNV en staatssecretaris Blokhuis van VWS zijn...

18 April 2018

De impact van het Europese handelsbeleid op de rest van de wereld

Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van...

7 April 2018

Argumenten voor stabiele prijzen

In het ledenblad van september besteedden we aandacht aan het...

3 Februari 2018

Vrije landbouwmarkten: korte pieken, lange dalen

In juni dit jaar publiceerde landbouweconoom Niek Koning zijn boek...

4 September 2017

Waar gaat het GLB naartoe na 2020?

In 2020 komt de Europese Commissie weer met een aanpassing...

5 Mei 2017

Vergroening

De WUR heeft in opdracht van het Ministerie van Economische...

5 Mei 2017

NAV heeft enquête over GLB ingevuld

Er is tot 2 mei een mogelijkheid om een enquête...

30 April 2017

NAV brief aan informateur Schippers

Ook de NAV heeft een brief geschreven aan informateur Schippers....

6 April 2017

NAV voert overleg met RVO en ministerie over GLB

In februari heeft de NAV met RVO overlegd over de...

3 Maart 2017