EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Excel bestand ecoregeling

Hierbij vindt u het excelbestand voor de ecoregeling zoals deze...

3 September 2022

Verzoek tot vrijstelling inzaaien vanggewassen voor vergroening vanwege droogte

De NAV heeft aan minister Staghouwer dringend verzocht om vrijstelling...

10 Augustus 2022

Kleine aanpassingen GLB helpen akkerbouw onvoldoende

U weet, dat de NAV al maanden aangeeft bij het...

15 Juli 2022

Ministerie van LNV negeert akkerbouwbelangen in NSP-GLB

Op 17 juni heeft minister Staghouwer een Kamerbrief over het...

17 Juni 2022

NAV stuurt brandbrief aan minister en Tweede Kamer over GLB-NSP

De NAV heeft 16 mei een brief gestuurd aan minister...

17 Mei 2022

Nog veel discussie over plannen voor nieuwe GLB

Vorige maand hebben we u bericht over de teleurstellende reactie...

29 April 2022

Het nieuwe GLB: weinig bereidheid tot aanpassingen

Het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP) is eind december ingediend...

1 April 2022

Tweede Kamer buigt zich over verdienvermogen boeren

Op 17 maart heeft de Tweede Kamercommissie voor LNV zich...

1 April 2022

Voedselzekerheid, een goed boereninkomen en verduurzaming moeten samengaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is net als iedereen geschokt door...

14 Maart 2022

Voorzichtig richting gelijk speelveld?

De NAV pleit al langer voor een gelijk speelveld binnen...

4 Maart 2022