EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

En nu ‘kringlooplandbouw’ nog nader invullen!

De afgelopen periode heeft de NAV zich verdiept in de...

6 April 2019

Franse Denktank over het GLB

Zoals al aangekondigd in het januarinummer van dit blad heeft...

1 Maart 2019

Terugblik 2018: geslaagd jubileum en het nodige bereikt

Het jaar 2018 is ten einde, tijd voor een terugblik...

5 Januari 2019

Volop discussie over het GLB na 2020

Vanaf 2021 komt er een nieuw GLB (gemeenschappelijk Landbouw Beleid)...

3 November 2018

NAV publiceert 'position paper' over GLB na 2020

Op 11 oktober is de NAV uitgenodigd bij een rondetafelgesprek...

5 Oktober 2018

Geslaagde viering 25 jaar NAV!

‘In één woord: geweldig.’ Dagvoorzitter Minne Lettinga kwam woorden tekort...

9 Juni 2018

Discussie over nieuwe GLB neemt toe

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat veranderen. De Europese...

5 Mei 2018

Wijzigingen vergroening in 2018

Er zijn met ingang van 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd...

5 Mei 2018

Goede initiatieven kabinet voor voedselbeleid in scherp contrast met handelsbeleid

Minister Schouten van LNV en staatssecretaris Blokhuis van VWS zijn...

18 April 2018

De impact van het Europese handelsbeleid op de rest van de wereld

Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van...

7 April 2018