EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

De impact van het Europese handelsbeleid op de rest van de wereld

Op 8 maart was er in Brussel een conferentie van...

7 April 2018

Argumenten voor stabiele prijzen

In het ledenblad van september besteedden we aandacht aan het...

3 Februari 2018

Vrije landbouwmarkten: korte pieken, lange dalen

In juni dit jaar publiceerde landbouweconoom Niek Koning zijn boek...

4 September 2017

Waar gaat het GLB naartoe na 2020?

In 2020 komt de Europese Commissie weer met een aanpassing...

5 Mei 2017

Vergroening

De WUR heeft in opdracht van het Ministerie van Economische...

5 Mei 2017

NAV heeft enquête over GLB ingevuld

Er is tot 2 mei een mogelijkheid om een enquête...

30 April 2017

NAV brief aan informateur Schippers

Ook de NAV heeft een brief geschreven aan informateur Schippers....

6 April 2017

NAV voert overleg met RVO en ministerie over GLB

In februari heeft de NAV met RVO overlegd over de...

3 Maart 2017

Commissie Veerman doet goede voorstellen

De Europese Commissie heeft in januari 2016 de Taskforce Agricultural...

3 December 2016

NAV publiceert visiedocument

De NAV heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen...

2 September 2016