In de huidige vergroening in het GLB kunnen vanggewassen worden geteeld. Deze moeten acht weken blijven staan om mee te tellen voor de vergroeningspremie. De NAV vindt dat bij de huidige droogte de teelt van vanggewassen niet d hoogste prioriteit heeft, met name niet indien men gaat beregenen om ze te laten kiemen. Dat is vaak de enige manier om aan te kunnen tonen dat men gezaaid heeft. Juist het gebruik van het schaarse water voor dit doel vindt de NAV niet gewenst. Wij hebben daarom in juli aan minister Staghouwer gevraagd om vrijstelling van de verplichting om vanggewassen in te zaaien en acht weken te laten staan.

Het ministerie heeft onze vraag ingebracht in Brussel. Tot er van die zijde groen licht wordt gegeven kan het ministerie geen algemene vrijstelling geven. In augustus zijn de meeste mensen in Brussel op vakantie, dus een antwoord is er nog niet.

De NAV is tevreden dat het ministerie wel meteen aandacht hiervoor heeft gevraagd in Brussel. Totdat er een vrijstelling komt of indien dit helemaal niet gebeurt, kan men een beroep doen op overmacht bij RVO. Informatie daarover is te vinden op de RVO website.