De NAV heeft er meermaals, ook in de laatste weken, bij het ministerie op gewezen dat in de akkerbouw nú de besluiten worden genomen over de bouwplannen en eventuele landruil of -huur en dat de wintergranen worden ingezaaid. Dit terwijl de definitieve regels in GLB en 7e AP voor volgend jaar nog steeds op zich laten wachten. Zo zijn bijvoorbeeld de bufferzones nog niet bekend. Het ministerie zegt dat zij ernaar streven om in de eerste week van oktober de definitieve invulling van het GLB n het 7e AP bekend te maken. NAV en LTO vinden dat veel te laten en blijven pleiten voor een overgangsjaar in 2023.