De NAV heeft aan minister Staghouwer dringend verzocht om vrijstelling te verlenen voor de inzaai van vanggewassen in het kader van de vergroening. Vanwege de droogte kiemen de vanggewassen nu niet zonder beregening en wanneer men wacht met inzaaien is het lastig om de 8-weken termijn te halen. We hopen op een spoedig besluit van de minister. De hele brief leest u hier: 2022-08-10 Verzoek NAV over vrijstelling vanggewassen in EA vanwege droogte