EU-landbouwbeleid

De NAV zet zich in voor een beter EU-landbouwbeleid. Marktbescherming en aanbodmanagement voor basisproducten zijn voor de akkerbouwvakbond de pijlers in het Europees landbouwbeleid na 2013. De basisproducten zijn: graan, plantaardig eiwit, zetmeelaardappelen, suikerbieten en biobrandstoffen.
Hier treft u artikelen aan over het thema ‘EU-landbouwbeleid’.

Voedselzekerheid, een goed boereninkomen en verduurzaming moeten samengaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is net als iedereen geschokt door...

14 Maart 2022

Voorzichtig richting gelijk speelveld?

De NAV pleit al langer voor een gelijk speelveld binnen...

4 Maart 2022

NAV zienswijze tegen plannen voor nieuwe GLB

De NAV heeft ernstige bezwaren tegen de plannen voor het...

7 Februari 2022

NAV gesterkt in bezwaren tegen nieuwe GLB

Eind december 2021 heeft het Ministerie van LNV het Concept...

4 Februari 2022

Presentatie van webinars over 7e AP en het nieuwe GLB

Op 31 januari en 3 februari 2022 hield de NAV...

1 Februari 2022

NAV heeft nog grote zorgen over nieuwe GLB

In de afgelopen maanden hebben we u regelmatig bericht over...

7 Januari 2022

NOTITIE TER VOORBEREIDING DEBAT OVER NSP OP 8 DEC 2021

In de aanloop naar het debat over het NSP van...

7 December 2021

Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’

Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan minister Schouten...

3 December 2021

NAV LUIDT DE NOODKLOK: VOORTBESTAAN AKKERBOUW BEDREIGD!

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) luidt de noodklok over het...

4 November 2021

GLB plannen: akkerbouw betaalt de prijs

Op 24 september heeft minister Schouten haar plannen voor de...

28 September 2021