De NAV heeft ernstige bezwaren tegen de plannen voor het Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB en tegen de milieueffectrapportage. U leest hier de hele zienswijze die wij hebben ingediend: 2022-01-31 NAV zienswijze op concept NSP en strategische Mer en hier de uitleg over onze bezwaren in het kort: http://www.nav.nl/2022/02/nav-gesterkt-in-bezwaren-tegen-nieuwe-glb/