Het Belgische voorzitterschap van de EU dit eerste half jaar van 2024 heeft op 24 juni, na discussie in de Landbouw & Visserijraad, een interessante verklaring opgeleverd, gesteund door op één na alle lidstaten. De verklaring stelt dat de landbouw een sleutelrol heeft als het gaat om het waarborgen van voedselzekerheid en strategische autonomie. De talrijke uitdagingen waarmee de landbouw te maken heeft worden benoemd. De verklaring benadrukt dat boeren een eerlijk inkomen moeten verdienen en een betere positie in de keten moeten krijgen. Daaraan wordt trouwens gewerkt door het net opgerichte EU Agrifood Chain Observatory.

Wat betreft handel wordt gesteld dat het belangrijk is om te zorgen voor een eerlijk, open, op regels gebaseerd handelssysteem. De Europese Commissie (EC) wordt verzocht regelmatig de impact van handelsverdragen op de landbouwsector te evalueren. Ook moet bij uitbreiding van de EU het effect op de sector zwaar meewegen. Er moeten voldoende middelen blijven voor het GLB. De landbouwsector heeft al veel gedaan om klimaat-, biodiversiteits-, milieu-, dierenwelzijns- en duurzaamheidsdoelen te helpen verwezenlijken en moet daar verder in worden gesteund. Er wordt gepleit voor onderzoek en innovatie in de landbouw en voedselproductie, omdat deze essentieel zijn voor toekomstig veilig, gezond en betaalbaar voedsel in de EU. Men streeft naar vermindering van de administratieve lasten. Jonge en nieuwe boeren moeten geholpen worden om een bedrijf over te nemen.

De nieuwe EC wordt opgeroepen om alle genoemde zaken te adresseren bij het opstellen van een werkplan.

Conclusie NAV

Recent is de EU, door alle boerenprotesten in Europa met verschillende achtergronden, eindelijk tot het besef gekomen dat men de landbouw niet moet kwijtraken maar nodig heeft. De conclusies zijn in lijn met wat Von der Leyen zei bij het Forum for the future of agriculture (FFA) eind maart: ‘We hebben niet doorgehad hoe we de boeren hebben klemgezet en we moeten dat herstellen.’ Het is positief en verheugend, hoewel aan de late kant. De NAV pleit er voor dat de nieuwe EC en het nieuwe Europese Parlement deze verklaring serieus oppakken.