Bedrijfstoeslagen

Parallel aan de ontwikkeling naar faire opbrengstprijzen is de NAV voorstander van het afbouwen van de bedrijfstoeslagen. Daarbij is essentieel dat de faire opbrengstprijzen eerst worden gerealiseerd en de bedrijfstoeslagen daarna zonder negatieve inkomensgevolgen voor boeren (geleidelijk) worden afgebouwd.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Bedrijfstoeslagen’.

Dijksma verruimt invulling vergroening in nieuwe GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft haar definitieve voorstellen voor de invulling van...

6 September 2014

Akkerbouwer kan kiezen uit Dijksma’s keuzes

Staatssecretaris Dijksma gaat er van uit dat voor de vergroeningspremie...

5 Juli 2014

Akkerbouw draait op voor de vergroening

Als resultante van al de voorgestelde maatregelen komt de Nederlandse...

6 Juni 2014

Praktisch vergroenen zonder administratieve rompslomp

30% van de bedrijfstoeslagen kunnen vanaf 2015 worden ‘verdiend’ als...

4 Februari 2014

Voorbeeldberekeningen bedrijfstoeslagen periode 2013 – 2019

Nog niet alles is precies duidelijk over de toeslagen in...

4 Februari 2014

Nog flinke stappen te zetten voor werkbare invulling GLB

Staatssecretaris Dijksma heeft op 6 december haar voorstellen voor de...

5 Januari 2014

Nationale invulling GLB stap in goede richting

‘De voorstellen van Staatssecretaris Dijksma voor de nationale invulling van...

9 December 2013

NAV toetst voorstellen voor nationale invulling GLB

Of wachten wordt beloond weten we niet. De voorstellen van...

7 December 2013

Tientallen GLB-keuzes moet Nederland nog maken

Staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer moeten nog tientallen keuzes...

2 November 2013

Boerengeld afromen met 15%: Nee!

Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties wil 110 miljoen...

5 Oktober 2013