Of wachten wordt beloond weten we niet. De voorstellen van staatssecretaris Dijksma voor de nationale invulling van het nieuwe GLB zijn er nog steeds niet op het moment dat de sint en de storm het land verlaten. Ter voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer op 18 december toetst de NAV de voorstellen van de bewindsvrouw.

Veel later dan de bedoeling was, het Kamerdebat is weer eens uitgesteld, zal Dijksma een dezer dagen komen met voorstellen voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. De NAV heeft al een rondje langs vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer achter de rug en zal de voorstellen van de staatssecretaris onder meer toetsen op:

 • Blijft overeind dat de bedrijfstoeslagen destijds zijn ingesteld als compensatie voor te lage prijzen?;
 • Gaat de overgang van toeslagen op basis van historische referentie naar flat rate geleidelijk? Dit is een belangrijk punt aangezien er nu enorme verschillen zitten in de hectaretoeslagen, bijvoorbeeld tussen akkerbouwers met veel graan en/of zetmeelaardappelen in het bouwplan en telers met overwegend ‘vrije gewassen’;
 • Leiden de voorstellen tot aantasting van het boereninkomen? Leiden de voorstellen tot lastenverzwaring? Beide vindt de NAV ongewenst!;
 • Blijft het gelijke speelveld in Nederland in tact? Voor de jongerenregeling en de brede weersverzekering vraagt dit punt extra aandacht aangezien de invulling van beide regelingen geschiedt door de provincies. Het kan niet zo zijn dat in een klein land als Nederland de regelingen voor de brede weersverzekeringen verschillen;
 • Leiden de vergroeningsvoorstellen tot braak van dure landbouwgrond? Braak om te voldoen aan de vergroeningseisen is voor de NAV onaanvaardbaar;
 • Zijn de voorstellen eenvoudig, en praktisch uitvoerbaar? De NAV heeft geen enkele behoefte aan bureaucratische regelingen met papierenrompslomp en aan maatregelingen die achter het bureau leuk lijken maar in de praktijk niet werken;
 • Bieden de voorstellen de individuele agrariër de mogelijkheid vergroeningsmaatregelen te kiezen die passen bij zijn bedrijfssituatie?
 • Tellen sloten en slootkanten mee voor de vergroening? En eiwitgewassen? Zie ook het artikel over sloten en slootkanten elders op deze pagina;
 • Blijft het budget voor bedrijfstoeslagen (pijler 1) op peil? De NAV is fel tegen het afromen van pijler 1 ten gunste van pijler 2 plattelandsbeleid;
 • Wordt pijler 2 ingezet voor innovatie van de landbouw? Pijler 2 is boerengeld dat niet bedoeld is voor golfbanen, fietspaden, dorpshuizen en andere plattelands’hobby’s’;
 • Bieden de voorstellen alle ruimte aan producentenorganisaties om prijs-, volume- en kwaliteitsafspraken te maken?

U ziet het: er is werk aan de winkel voor de NAV als staatssecretaris Dijksma met haar voorstellen komt.

NAV, 7 december 2013