Staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer moeten nog tientallen keuzes maken in verband met de invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in Nederland. In november komt Dijksma met voorstellen naar de Tweede Kamer. Die moet uiteindelijk oordelen. U kunt meepraten over de voorstellen van de staatssecretaris, voor de Tweede Kamer beslist. De NAV organiseert een opiniepeiling op internet over de voorstellen voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB.

Tientallen keuzes moeten nog worden gemaakt over de invulling, bijvoorbeeld over de inkomenstoeslagen. Denk aan het toepassen van een onder- en bovengrens voor directe betalingen, een top up voor jonge boeren, een top up voor gebieden met natuurlijke handicaps, en of Nederland wel of niet geld gaat overhevelen van de eerste naar de tweede pijler. Denk ook aan de invulling van POP, het budget (82 miljoen euro) voor plattelandsontwikkeling. Denk ook aan welke bevoegdheden producenten- en brancheorganisaties in Nederland krijgen. Denk ook aan de invulling van de vergroening: het wel/niet meetellen van sloten en taluds, stikstofbindende gewassen als vergroeningsmaatregelen, duurzaamheidscertificering als alternatief voor 5% van de grond een ecologische bestemming geven en de rol van collectieven.

Collectieven
De staatssecretaris heeft al aangegeven al het agrarisch natuurbeheer in Nederland alleen door collectieven te willen laten uitvoeren. Naast de tweede pijler is er ook in de eerste pijler een mogelijkheid voor collectieven. In de Europese wetgeving is vastgelegd dat zo’n collectief uit maximaal tien boeren mag bestaan. Dat moet voorkomen dat de vergroeningsmaatregelen zich heel erg concentreren. Doel is namelijk dat elk landbouwgebied bij wijze van spreken een soort basiswaarde heeft voor biodiversiteit, water, enzovoort. Europa wil voorkomen dat boeren binnen een hele regio vergroening neerleggen in een uithoek waar dit de minste moeite kost.

Meepraten
De race om de invulling van het GLB is nog niet gelopen. Voor akkerbouwers staan er grote (inkomens)belangen op het spel. Daarbij moeten we beseffen dat ook niet-agrarische belangengroepen azen op het Nederlandse deel van het EU-landbouwbudget. Via de NAV-opiniepeiling kunt u in de tweede helft van november meepraten. Per e-mail ontvangt u bericht.

NAV, 2 november 2013