Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties wil 110 miljoen inkomenssteun voor boeren overhevelen naar een fonds voor plattelandsontwikkeling, vergroeningsprojecten op het platteland. Nederland mag, maar is niet verplicht, 15% van de voor Nederlandse boeren bestemde budget van 735 miljoen euro per jaar, afromen en overhevelen naar plattelandsbeleid. Natuurbescherming, Vogelbescherming Nederland, Landschapsbeheer Nederland, de 12Landschappen, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie azen op het geld. Ze stellen staatssecretaris Dijksma voor het geld over te hevelen van inkomenssteun aan boeren naar plattelandsprojecten. Zij zou haar groene woorden volgens de natuurorganisaties om moeten zetten in daden. De NAV is fel gekant tegen het onttrekken van 110 miljoen aan het budget voor boeren. Het is boerengeld en moet voor boeren beschikbaar blijven, stelt de NAV. Nog dit jaar moet de staatssecretaris Brussel laten weten hoe zij het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in Nederland in wil vullen. De NAV zal Dijksma nogmaals laten weten dat de 725 miljoen boerengeld voor inkomenstoeslagen beschikbaar moet blijven. Dit mede tegen de achtergrond dat boeren toch al 100 miljoen inleveren in het nieuwe GLB en moeten voldoen aan de vergroeningseisen.

NAV, 5 oktober 2013