De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) ontvangt vanuit haar achterban signalen dat een beperkte groep akkerbouwers toch in de knel dreigt te komen met het op tijd indienen van de Gecombineerde Opgave en het opgeven van overdracht van de betalingsrechten, ondanks dat voor dit laatste de deadline is verschoven van 31 maart naar 15 mei. Dit is anders dan de inschatting van de staatssecretaris eind maart, die toen geen problemen voorzag. De NAV heeft er daarom bij de staatssecretaris op aangedrongen om bij diegenen die buiten hun schuld om in tijdnood komen, coulant op te treden en niet direct te korten op de betalingsrechten.

Door de late toekenning van de betalingsrechten zijn er nu twee groepen die in tijdnood dreigen te komen:

1. De mensen die vorig jaar een private overeenkomst hadden en dit jaar land willen huren en/of verhuren. Diegenen die nu nog geen toekenning van de betalingsrechten hebben ontvangen, hebben te weinig tijd om zowel de huur/verhuurcontracten te regelen als de Gecombineerde Opgave te doen, mede door grote drukte bij de adviseurs die helpen bij de huurovereenkomsten.

2. De mensen die vorig jaar een private overeenkomst hadden en het niet eens zijn met de toekenning van de betalingsrechten. Deze mensen zien geen mogelijkheid om zowel bezwaar te maken en het antwoord op het bezwaar af te wachten als op tijd de Gecombineerde Opgave te doen. Wij hebben hierover overleg gevoerd met RVO. Voor deze groep adviseert RVO om wel bezwaar te maken en de Gecombineerde Opgave te doen volgens de situatie zoals die volgens de boer juist is, hangende de behandeling van het bezwaar.

De NAV heeft aan staatssecretaris Van Dam het signaal afgegeven, dat door de late toekenning van de betalingsrechten door RVO, een aantal akkerbouwers buiten hun schuld in tijdnood komt met de Gecombineerde Opgave en opgave van de overdracht van de betalingsrechten. Deze mensen zouden dan wat ons betreft, net als andere boeren die wel op 1 april de toekenning binnen hadden, 6 weken de tijd moeten hebben na toekenning van de betalingsrechten de Gecombineerde Opgave en overdracht van betalingsrechten aan te leveren, zonder het toepassen van een korting op de uitgekeerde betalingsrechten. RVO kan makkelijk nagaan of iemand die te laat is daadwerkelijk tot één van beide groepen behoort.

Overigens adviseert RVO iedereen die nog geen beschikking heeft ontvangen, om ook te kijken in Mijn RVO, omdat daar de brieven eerder staan dan ze worden verstuurd en men wellicht al wel aan de slag kan.

Hoe meer mensen de gegevens op tijd inleveren, hoe eerder dit jaar de betalingen kunnen plaatsvinden, dus heeft de NAV niet gepleit voor een algemeen uitstel van de deadline. De NAV heeft alleen wel het signaal willen afgeven dat het voor een aantal akkerbouwers buiten hun schuld toch erg krap wordt om de deadline van 15 mei te halen.