Met de recente toewijziging van het suikerquotum en de aanpassing van het systeem surplussuiker zijn de bietentelers wederom vroeg op de hoogte op welke voorwaarden de suikerbieten in 2013 geteeld kunnen worden. 

Het opvallendste is de verplichte levering van de eerste 5 % surplussuiker met dezelfde uitbetalingscondities als de quotumbieten. De volgende 10% surplusbieten mogen nu afgerekend worden tegen een iets hogere prijs van € 28 per ton of doorgeschoven worden naar oogst 2014. Cosun heeft blijkbaar geconstateerd dat telers niet meer ha’s bieten gaan telen voor prijzen rondom de € 26 tot € 28 per ton suikerbieten. Zeker bij de huidige graanprijzen is dat ook niet lonend. Om telers toch iets meer bieten te laten telen is daarom de constructie bedacht om de eerste 5 % surplusbieten uit te betalen als quotumbieten.

Marktprijs hoger
Bij velen zal de gedachte teruggaan naar het vroegere mengprijssysteem, waar destijds naast A- en B-bieten ook C-bieten (vergelijkbaar met surplus) voor 5% bijgemengd was. Het verschil is echter dat destijds deze C-bieten vaak voor zeer lage prijzen waren te verwerken. Momenteel ligt de prijs van industriële- en wereldmarktsuiker op een veel hoger niveau dan destijds de C-suiker. De huidige marktsituatie voor industriële- en wereldmarktsuiker rechtvaardigt ook een hogere prijs voor surplussuiker, die ook hoger ligt dan € 28 per ton suikerbieten. Cosun weet echter dat er altijd structureel 10 tot 20% surplussuiker boven het quotum wordt geproduceerd omdat elke bietenteler zijn suikerquotum vol wil hebben.

Vijf procent
De huidige marktsituatie rechtvaardigt volgens Cosun een hogere surplussuikerproductie van minstens 5%. Vandaar dat nu de eerste 5% nog wel verplicht geleverd moet worden, maar dan wel voor een meer aantrekkelijke prijs. De NAV kan hier mee leven onder de voorwaarde dat de suikermarkt nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Het moet wel zo zijn dat deze eerste 5% surplussuiker de uitbetalingsprijs rechtvaardigt en dat daar geen verlies op wordt geleden zoals destijds met de C-suiker in het mengprijssysteem. De NAV meent ook dat bij de surplusbieten die voor lagere prijzen worden afgeleverd, de teler de keus moet houden tussen doorschuiven of afrekenen. De NAV is blij dat deze mogelijkheid die in het verleden ook heeft bestaan, nu weer is teruggehaald.

NAV, 8 september 2012