Bemesting en bodembeheer

Grote onrust en onduidelijkheid door consultatie winterteelten en vanggewassen

Er is grote onrust over de consultatie van het ministerie...

25 Oktober 2022

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar...

3 Oktober 2022

Nieuwe GLB en 7e AP: te laat!

De NAV heeft er meermaals, ook in de laatste weken,...

30 September 2022

Stikstof: het ‘proces Remkes’

Zoals u allen weet is de heer Remkes nog steeds...

3 September 2022

Consortium maatwerkaanpak 7e AP: nog steeds geen duidelijkheid gewaslijsten

De langverwachte consultatie van de gewaslijsten is afgelopen vrijdag gedeeltelijk...

20 Juli 2022

Maatwerkaanpak als alternatief voor het 7e Actieprogramma Nitraat in de maak

Sinds het publiceren van de plannen voor het 7e Actieprogramma...

29 April 2022

Voedselzekerheid, een goed boereninkomen en verduurzaming moeten samengaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond is net als iedereen geschokt door...

14 Maart 2022

Presentatie van webinars over 7e AP en het nieuwe GLB

Op 31 januari en 3 februari 2022 hield de NAV...

1 Februari 2022

Maatwerkaanpak 7e Actieprogramma

Vorige maand hebben we u bijgepraat over wat we tot...

7 Januari 2022

Vooruitgang geboekt bij 7e AP

Er is weer het nodige gebeurd op het gebied van...

3 December 2021