Bemesting en bodembeheer

Gewas op bufferstrook mag blijven staan

Inmiddels is er meer duidelijkheid gegeven door minister Adema in...

20 Januari 2023

NAV wijst plotselinge wijzigingen vanuit Brussel af

De NAV heeft kennis genomen van de onrust over de...

20 Januari 2023

Mestbeleid 2023, wat verandert er nu precies?

Het Nederlandse mestbeleid kenmerkte zich in 2022 ook weer als...

6 Januari 2023

NAV probeert u wegwijs te maken in alle plannen

Het Ministerie van LNV en het Ministerie van I&W hebben...

9 December 2022

Eindelijk iets meer duidelijkheid: GLB en 7e AP

Tot vervelens toe sprokkelen we informatie bij elkaar over de...

9 December 2022

Zienswijze NAV op gewaslijsten Vanggewassen en Wintergewassen

De NAV heeft een zienswijze ingediend op de gewaslijsten Vanggewassen...

17 November 2022

Langzaam trekt de mist op rond GLB en 7e AP

De boeren hebben er lang, veel te lang, op moeten...

4 November 2022

NAV webinar over proces Remkes, GLB en 7e AP

OP 26 oktober heeft het bestuur van de NAV de...

27 Oktober 2022

Grote onrust en onduidelijkheid door consultatie winterteelten en vanggewassen

Er is grote onrust over de consultatie van het ministerie...

25 Oktober 2022

Overgangsjaar onontkoombaar, sector roept overheid op tot redelijkheid en bijsturing 7e APN en GLB

De sector pleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar...

3 Oktober 2022