Bemesting en bodembeheer

Webinar over 7e AP terug te kijken

Op 22 november hielden alle partijen die betrokken zijn bij...

25 November 2021

Agrarische sector bespreekt alternatief plan voor waterkwaliteit

Het voorgestelde ontwerp 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (APN) heeft...

10 November 2021

Sector komt met alternatieven voor 7e AP

Eerder vertelden we u over de concept-plannen van het Ministerie...

5 November 2021

NAV LUIDT DE NOODKLOK: VOORTBESTAAN AKKERBOUW BEDREIGD!

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) luidt de noodklok over het...

4 November 2021

WUR-studie bevestigt: onverteerbare impact 7e actieprogramma

Het voorliggende ontwerp voor het 7e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn...

20 Oktober 2021

NAV zienswijze op 7e AP Nitraat

De NAV heeft deze zienswijze ingediend over het 7e AP: 2021-10-18...

18 Oktober 2021

Update: gezamenlijk werken aan een effectief werkbaar en betaalbaar actieprogramma

We pakken de handschoen op die minister Schouten heeft aangereikt...

8 Oktober 2021

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn: onwerkbaar en onrealistisch

Minister Schouten heeft begin september het ontwerp voor het 7e...

1 Oktober 2021

Gezamenlijke reacties op 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Onze eerste reactie op het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn vindt u...

15 September 2021

Verzoek tot verlengen uitrijdperiode mest

De NMV, NAV en Cumela hebben gezamenlijk een verzoek ingediend...

26 Augustus 2021