Bemesting en bodembeheer

NAV reactie op plannen waterschapsbelasting

De NAV heeft een zienswijze ingediend op het concept rapport...

10 Februari 2018

Hogere waterschapsbelasting voor agrarische sector?

De NAV heeft zich in de afgelopen maanden verdiept in...

3 Februari 2018

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

In november zijn de voorstellen voor het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn...

6 Januari 2018

NAV reactie op voorstellen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De NAV heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een...

6 December 2017

Voorstel mestbeleid vanaf 2018

Op 13 oktober jl. is het voorstel voor het 6e...

4 November 2017

NAV wil meer duidelijkheid over rol waterbodems bij eutrofiëring

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft zich ten behoeve van haar...

5 Juli 2017

De vervuiler betaalt, maar is dit alleen de landbouw/akkerbouw???

De afgelopen periode is er overleg geweest over de invulling...

3 Juni 2017

Brief aan Van Dam over mestbeleid

De NAV heeft een brief geschreven aan Van Dam over...

16 Mei 2017

LTO en NAV verheugd over invoering equivalente maatregelen bemesting

LTO en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zijn verheugd dat...

6 April 2017

NAV wil meer duidelijkheid en feiten over mineralenemissie in de akkerbouw

Eind 2016 heeft staatssecretaris Van Dam een brief aan de...

20 Maart 2017