Inmiddels is er meer duidelijkheid gegeven door minister Adema in een Kamerbrief en door zijn ambtenaren in een technische briefing voor de sector.

Ten opzichte van wat we eerder hoorden valt het enigszins ‘mee’: de bufferstroken worden wel per 1/3/23 ingevoerd in plaats van per 1/1/24, maar er mag wel gewas staan. Het worden dus geen teeltvrije zones, er mag alleen niet worden bemest.

Een andere wijziging is de invoering van de verplichte vanggewassen op zand en löss voor 1 okt 23 i.p.v. 2024. Dit heeft natuurlijk direct gevolgen voor de teelten die nu al zijn gepland en gecontracteerd. We zijn benieuwd naar de verdere uitwerking die nog moet komen. Essentieel hierbij wordt dat de ingediende zienswijzen over o.a. de gewaslijsyen voor winterteelten en vanggewassen serieus worden verwerkt door het ministerie.

De NAV is wel verintwardigd, dat de maatregelen om de derogatie in stand te houden nu vooral op het bord van de akkerbouwers worden neergelegd.

En tenslotte: het hele proces van GLB en 7e AP was al zo rommelig, nu is de chaos helemaal compleet.