De NAV heeft kennis genomen van de onrust over de mestwetgeving. Zonder nu al de details te kennen, willen wij wel duidelijk maken, dat alle wet- en regelgeving wat betreft 7e AP en GLB veel te laat duidelijk is geworden om nog in teeltjaar 2022/2023 toe te passen. Het is in deze tijd van toenemende zorgen over voedselzekerheid ook absurd als de bufferzones van 3m inderdaad teeltvrije zones moeten worden. Bovendien neemt een gewas op de bufferstrook meer op dan kale grond en draagt dat juist bij aan de doelen van waterkwaliteit. Verplicht teeltvrije bufferzones betekent bovendien het einde van het agrarisch natuur-en landschapsbeheer (Anlb).De NAV vindt deze late inmenging vanuit Brussel volstrekt onacceptabel en­ roept het kabinet op deze inmenging af te wijzen.