Duurzaamheid

Gekoppeld aan het streven naar faire opbrengstprijzen zet de NAV zich ook in voor maatschappelijk duurzaam produceren. Onder maatschappelijk duurzaam verstaat de NAV in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Voor akkerbouwers betekent dit het zuinig omgaan met grond, het efficiënt benutten van hulpstoffen en het voorkomen van schadelijke emissies.
Economisch en maatschappelijk duurzaam gaan hand in hand.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Economisch en maatschappelijk produceren’.

Naar natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een tegenwoordig vaak gehoord begrip. Maar wat...

6 December 2019

Boerenacties gaan om meer dan stikstof!

Oktober is een roerige maand geweest met diverse demonstraties en...

1 November 2019

Standpunten NAV boerenacties

De NAV vindt dat de volgende punten beter moeten worden...

15 Oktober 2019

Minister moet álle aanbevelingen taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw direct overnemen

De taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw heeft in de ogen van de...

8 Oktober 2019

Geslaagd Jaarcongres over verdienmodellen – en nu verder!

Op 13 februari hield de NAV haar jaarcongres met als...

2 Maart 2019

Visie Schouten: op naar kringlooplandbouw!

Op 8 september heeft Minister Carola Schouten van LNV haar...

6 Oktober 2018

Goede initiatieven kabinet voor voedselbeleid in scherp contrast met handelsbeleid

Minister Schouten van LNV en staatssecretaris Blokhuis van VWS zijn...

18 April 2018

Presentatie over Cool Farm Tool

In de winter van 2017-2018 heeft de NAV op haar...

29 Maart 2018

Jaarcongres NAV over nieuwe ontwikkelingen

Het Jaarcongres op 28 februari had als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen,...

9 Maart 2018

Voor echte verduurzaming: kijk naar het hele akkerbouwbedrijf

Bedrijven en dus ook de akkerbouw moeten duurzamer worden is...

6 Januari 2018