Duurzaamheid

Gekoppeld aan het streven naar faire opbrengstprijzen zet de NAV zich ook in voor maatschappelijk duurzaam produceren. Onder maatschappelijk duurzaam verstaat de NAV in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Voor akkerbouwers betekent dit het zuinig omgaan met grond, het efficiënt benutten van hulpstoffen en het voorkomen van schadelijke emissies.
Economisch en maatschappelijk duurzaam gaan hand in hand.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Economisch en maatschappelijk produceren’.

Kringlooplandbouw: doel of middel?

In september 2018 heeft minister Schouten de visie: ‘Landbouw, natuur...

4 December 2020

Belemmeringen voor natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Er zijn twee interessante en in onze ogen enigszins verontrustende...

4 September 2020

De Nationale Eiwitstrategie belicht

De Europese Unie wil meer zelfvoorzienend worden wat betreft plantaardig...

3 Juli 2020

PBL rapport over beleidskeuzes in de landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op 26 mei...

10 Juni 2020

Invulling kringlooplandbouw: de NAV-visie

Minister Schouten heeft in september 2018 de visie ‘Waardevol en...

6 December 2019

Naar natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een tegenwoordig vaak gehoord begrip. Maar wat...

6 December 2019

Boerenacties gaan om meer dan stikstof!

Oktober is een roerige maand geweest met diverse demonstraties en...

1 November 2019

Standpunten NAV boerenacties

De NAV vindt dat de volgende punten beter moeten worden...

15 Oktober 2019

Minister moet álle aanbevelingen taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw direct overnemen

De taskforce Verdienvermogen Kringlooplandbouw heeft in de ogen van de...

8 Oktober 2019

Geslaagd Jaarcongres over verdienmodellen – en nu verder!

Op 13 februari hield de NAV haar jaarcongres met als...

2 Maart 2019