Duurzaamheid

Gekoppeld aan het streven naar faire opbrengstprijzen zet de NAV zich ook in voor maatschappelijk duurzaam produceren. Onder maatschappelijk duurzaam verstaat de NAV in overeenstemming met de wensen van de samenleving over de wijze van produceren, de voedselveiligheidseisen en de wensen ten aanzien van de kwaliteit van de producten. Voor akkerbouwers betekent dit het zuinig omgaan met grond, het efficiënt benutten van hulpstoffen en het voorkomen van schadelijke emissies.
Economisch en maatschappelijk duurzaam gaan hand in hand.
Hierna treft u artikelen aan over het thema ‘Economisch en maatschappelijk produceren’.

Jaarcongres NAV over nieuwe ontwikkelingen

Het Jaarcongres op 28 februari had als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen,...

9 Maart 2018

Voor echte verduurzaming: kijk naar het hele akkerbouwbedrijf

Bedrijven en dus ook de akkerbouw moeten duurzamer worden is...

6 Januari 2018

Subsidies om erfemissies te voorkomen

Er is veel aandacht voor het voorkomen van emissies vanuit...

6 Oktober 2017

NAV brief aan informateur Schippers

Ook de NAV heeft een brief geschreven aan informateur Schippers....

6 April 2017

Hoe hoog legt Nederland de klimaatlat

Nadat alle 192 landen het Parijse klimaatakkoord hebben ondertekend, komt...

3 December 2016

NAV publiceert visiedocument

De NAV heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen...

2 September 2016

Klimaatverandering als bedreiging of kans

De akkerbouw wordt ieder jaar geconfronteerd met de gevolgen van...

6 November 2015

Toolbox Emissiebeperking hulpmiddel en informatiebron

Om telers in alle sectoren te helpen de afgesproken doelen...

7 Maart 2015

Kunstmestloze landbouw in relatie tot duurzaamheid

In Nieuwe Oogst werden in het artikel ‘Kunstmestloze landbouw dichtbij’...

7 Februari 2015

Landbouw minder afhankelijk maken van niet-hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen

Met 45 mensen uit twaalf Europese landen waren de NAV-ers...

5 April 2014