Er is veel aandacht voor het voorkomen van emissies vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater. Veel boeren zijn er mee bezig en ook bijvoorbeeld provincies en waterschappen hebben er aandacht voor. Dit najaar zijn er in alle provincies mogelijkheden om via het POP3-programma subsidie aan te vragen voor ‘niet-productieve investeringen in waterkwaliteit’. Hier kunnen bijvoorbeeld vul- en schoonmaakplaatsen voor de spuitmachine onder vallen of schoonmaakplaatsen voor machines. Omdat de uitvoering van POP3 bij de provincies ligt, kunnen het tijdstip van de openstelling en de voorwaarden enigszins verschillen. Wanneer u dergelijke investeringen overweegt, kan het de moeite waard zijn om bij uw provincie of waterschap naar deze mogelijkheid te informeren. Ook de grotere boekhoudbureaus en Delphy zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn van de mogelijkheden.