Het Jaarcongres op 28 februari had als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe kansen of (nog) niet?’ Als eerste spreker gaf Peter van Brakel van AcconAVM een overzicht van de fiscale haken en ogen die er zitten aan zonneakkers. Zowel bij verhuur als bij verkoop van de grond is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de grond haar agrarische bestemming verliest en dus van fiscale waarde verandert en met de vraag of het privébezit is of van de onderneming. Ook maakt recente koop, verkoop en bedrijfsoverdracht het extra lastig, omdat men mogelijk bepaalde genoten voordelen uit de ‘landbouwvrijstelling’ moet terugbetalen.

Vervolgens legde Pim Lindhout van Solynta B.V. uit hoe zijn bedrijf hybride aardappels teelt. Met deze techniek is het mogelijk om veel sneller nieuwe rassen te ontwikkelen, nl. in een periode van 3-5 jaar in plaats van 15-20 jaar. Solynta verwacht in 2021 een commercieel Phytophthora-resistent ras op de markt te hebben. Pootgoedtelers blijven nog steeds nodig voor het vermeerderen van knollen, maar mogelijk wordt de export van pootgoed op termijn vervangen door export van zaad.

Na de pauze vertelde Leen Janmaat van het Louis Bolkinstituut (LBI) over mengteelten. Daarbij zijn verschillende vormen en combinaties mogelijk, veelal met eiwitgewassen. Er is recent een groot Europees project gestart om de beste toepassing van mengteelten te bepalen. Belangstellenden kunnen zich melden voor informatie of voor meedoen met proeven bij het LBI.

Als laatste gaf Ton Hendrickx van Crop Solutions een uiteenzetting over de rol van bodemleven. Hij maakte onderscheid tussen bodems die door bacteriën of die door schimmels worden gedomineerd. In het algemeen is dat laatste beter voor de vertering van organisch materiaal en de bewerkbaarheid van de bodem. Door bij bemesten rekening te houden met de C/N-ratio, de verhouding tussen koolstof en stikstof in de mest, kan men veel sturen. Een goed bodemleven om de planten weerbaarder te maken is ook onderdeel van het Actieplan Plantgezondheid van de Brancheorganisatie Akkerbouw. De lezingen zijn hier allemaal terug te vinden: 

AcconAVM presentatie Zonneparken NAV Jaarcongres 2018

Solynta presentatie NAV jaarcongres 280218, 

Louis Bolk Instituut presentatie Mengteelten NAV Jaarcongres 2018, 

Crop Solutions-weerbare bodem-presentatie NAV jaarcongres 2018.