Bij alle nieuwe regelgeving lijken de nodige tegenstrijdigheden te zijn ontstaan. De NAV roept iedereen op: als u iets tegenkomt wat in strijd is met andere regelgeving óf iets wat niet bijdraagt aan de doelen, meldt u het dan via info@nav.nl, onder vermelding van ‘regelgeving’.

We zijn al een aantal zaken tegen gekomen:

  1. Op zand en löss moet u de suikerbieten laten staan tot na 1 november volgens de mestwetgeving. Maar in het GLB staat het rooien van suikerbieten vóór 1 november juist bij de ecoregelingen. Het is ons een raadsel hoe het ene groepje ambtenaren tot de conclusie kan komen dat rooien ná 1 november beter is en het andere groepje ambtenaren juist vroeg rooien wil belonen. We nemen toch aan dat zij zich baseren op dezelfde wetenschappelijke publicaties. We hebben meermaals om opheldering gevraagd hierover maar tot nu toe geen antwoord ontvangen.
  2. U mag op de bufferstroken geen enkele vorm van bemesting toepassen, ook geen maaimeststoffen of compost, maar u bent wel verplicht om alles wat het waterschap uit de sloot haalt te ontvangen op de bufferstrook.
  3. Kruidenrijke bufferstroken in de ecoregeling worden afgerekend op het feit of ze geslaagd zijn of niet. Maar intussen hebben diverse waterschappen aangegeven dat zij al in de zomer willen gaan baggeren en de bagger dan op de kruidenrijke bufferstrook zullen deponeren.

Daarnaast is natuurlijk de verwarring tussen ecoregeling en ANLb bij ons bekend en we vragen daar ook wekelijks aandacht voor in het sectoroverleg met LNV en RVO. We hopen met uw inbreng de tegenstrijdige regels bijgesteld te kunnen krijgen. Daarom hopen we dat u ons meldt wat u tegenkomt!