Overige

VOORSTELLEN MARKT- EN PRIJSBELEID: JUIST NU!

Inleiding Het verdienvermogen van de Nederlandse landbouw staat ernstig onder...

16 Januari 2023

Landbouworganisaties: 'We nemen de regie samen over!'

Hier vindt u het persbericht van de landbouworganisaties: 'We nemen...

20 Juni 2022

Wet Oneerlijke Handelspraktijken in werking getreden

Op 1 april 2022 is de wet Oneerlijke Handelspraktijken (OHP)...

29 April 2022

Ministerie en Tweede Kamer reageren op onze ‘noodklok’

Eind september heeft de NAV vragen gesteld aan minister Schouten...

3 December 2021

GLB plannen: akkerbouw betaalt de prijs

Op 24 september heeft minister Schouten haar plannen voor de...

28 September 2021

Misvattingen!

Sinds ons laatste ledenblad zijn er weer de nodige publicaties...

3 September 2021

Veranderde situatie jachtpacht Flevoland

In Flevoland is de Stichting Faunabeheer Flevoland opgeheven. Agrariërs in...

3 September 2021

Q&A’s wateroverlast

Mogen boeren op weides die ondergelopen zijn geweest gras maaien...

26 Juli 2021

De strijd om de ruimte en de ‘exportfabel’

Vorige maand schreven we over de toenemende discussie over het...

4 Juni 2021

Steeds meer reacties van politici op het NAV-pamflet

Steeds meer partijen hebben gereageerd op het NAV-pamflet over de...

12 Maart 2021