In Flevoland is de Stichting Faunabeheer Flevoland opgeheven. Agrariërs in de provincie hebben hier op 5 augustus een brief over ontvangen. Wat het precies voor gevolgen heeft leest u in deze brief van Bas Naaktgeboren: 2021-08-25 Veranderde situatie jachtpacht n.a.v. ontwikkelingen bij Stichting Faunabeheer Flevoland (SFF)