Het was voor de NAV al jaren een doorn in het oog dat onze overheid over de toch al hoge premie voor de Brede Weersverzekering ook nog eens 21 % assurantiebelasting liet betalen. Door onze aanhoudende druk heeft de regering besloten om voor de Brede Weersverzekering een vrijstelling te verlenen voor de assurantiebelasting. De kosten voor deze verzekering zullen daardoor een stuk lager worden zodat meer akkerbouwers hun gewassen kunnen verzekeren tegen schade door lange droge perioden en hevige buien die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Helaas is besloten dat dit pas vanaf 2020 het geval zal zijn, zodat we het 2019 moeten doen met een verhoging van de maximale premiesubsidie van 65% naar 70%.