Eind januari heeft de NAV deelgenomen aan een bijeenkomst over asbestsanering. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken Sanering. Het doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring tussen gemeenten en agrarische netwerkorganisaties langs de drie sporen van de Versnellingsaanpak: (1) bewustwording en communicatie, (2) beleid en regelgeving waaronder financiële aspecten en arrangementen en (3) de uitvoeringspraktijk, specifiek over de situatie in de provincie Overijssel. De conclusie was dat bedrijven met een goed toekomstperspectief geen problemen hebben met de asbestsanering, omdat zij kunnen investeren en voorzieningen kunnen opnemen in de balans. Een belangrijke tip die naar voren kwam: ook bedrijven die in de toekomst willen stoppen kunnen een voorziening voor de toekomstige sloop en/of asbestsaneringskosten opnemen op hun afsluitende balans. Er wordt nog gedacht over het oprichten van een landelijk fonds voor gevallen die niet zelf de saneringskosten kunnen financieren, maar daarover is nog niets concreets bekend.