Bedrijfsrisico’s

Op pad met de ledenpeiling Oneerlijke Handelspraktijken

In NAV-ledenblad november 2014 is verslag gedaan van de ledenpeiling...

6 December 2014

NAV ledenpeiling: wel degelijk sprake van oneerlijke handelspraktijken

In de Europese Unie bestaat een initiatief om te zorgen...

1 November 2014

Met de Brancheorganisatie Akkerbouw de toekomst in

Per 1 januari wordt het Productschap Akkerbouw opgeheven. Daardoor ontstaat...

1 November 2014

Voortbestaan NAK

Er wordt al een tijd gesproken over het opheffen van...

4 Oktober 2014

Productschap Akkerbouw afgeschaft

Begin september heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen over...

4 Oktober 2014

Dramatische aardappelmarkt kent geen winnaars. Biedt aanbodbeheersing mogelijkheden?

Het aardappelseizoen 2014/2015 begint voor de teler dramatisch. Met een...

8 Augustus 2014

Producenten Organisaties bieden goede kansen op sterkere marktmacht

In het nieuwe GLB voor de periode van 2014 tot...

1 Augustus 2014

Geef ruim baan aan versterken marktpositie boeren via producentenorganisaties

Producentenorganisaties (PO’s) kunnen prima mogelijkheden bieden om de positie van...

24 Juli 2014

Stuifbestrijding met drijfmest

Medio maart heeft de NAV nogmaals een dringende oproep gedaan...

2 April 2014

Per direct stuifbestrijding met drijfmest toestaan

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) roept staatssecretaris Dijksma per brief...

22 Maart 2014