In NAV-ledenblad november 2014 is verslag gedaan van de ledenpeiling naar oneerlijke handelspraktijken. Bij het officiële meldpunt van de pilot met de vrijwillige gedragscode wordt niets gemeld. NAV leden bleken wel degelijk ervaringen met oneerlijke handelspraktijken te hebben. Deze resultaten komen overeen met de NAV visie dat het huidige vrijwillige systeem niet werkt. Fiona Gooch van Tradecraft heeft op het NAV Jaarcongres in februari 2014 al uitgebreid verteld over de teleurstellende ervaringen in Engeland met een vrijwillig systeem. De NAV pleit daarom al langer voor een wettelijke regeling met een Autoriteit Producent en Markt (APM), die zelfstandig onderzoek kan uitvoeren naar handelspraktijken en bij gebleken overtredingen ook serieuze sancties kan opleggen.

Publiciteit
Na publicatie van de resultaten van de ledenpeiling in Genoeg is Beter is er veel gebeurd. Aan het artikel is op alle agrarische nieuwssites aandacht besteed. De redactie van de Boerderij nodigde de NAV uit om voor het weekblad een opiniebijdrage te schrijven. Ook in de politiek was belangstelling voor de ledenpeiling en de visie van de NAV. Er zijn gesprekken geweest met Europarlementariërs om de resultaten van de ledenpeiling toe te lichten en ook bij hen te pleiten voor een wettelijke regeling in Europa en niet eerst een vrijwillig systeem te proberen. Verder is er gesproken met een aantal Tweede Kamerleden over de visie van de NAV, ook om via deze gesprekken een inschatting te kunnen maken hoe de verhoudingen in de Tweede Kamer liggen. Als er immers zicht is op een Kamermeerderheid voor een wettelijke regeling, een Kamermeerderheid die nu nog onduidelijk is, is er voor de NAV geen reden om energie in de huidige pilot met de vrijwillige gedragscode te steken.

Bijeenkomst op het Ministerie
Ook in een bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken over de huidige pilot en het gebrek aan meldingen bij het meldpunt, kon de NAV met de ledenpeiling laten zien wat de oorzaken zijn. Op deze bijeenkomst waren, naast ambtenaren van EZ, een groot scala aan vertegenwoordigers van de primaire sector en de FNLI (voedingsmiddelenindustrie) aanwezig. Alleen het CBL (branche-organisatie supermarkten) ontbrak, terwijl het een van de deelnemers aan de pilot is. De conclusie van vrijwel alle vertegenwoordigers uit de primaire sector was, dat de pilot op zich nauwelijks bekend is en het meldpunt nog minder. Verder is er in vrijwel alle markten sprake van oneerlijke handelspraktijken, maar in het huidige systeem is er weinig kans op meldingen hiervan, dus blijft de NAV voorstander van het oprichten van een APM.

NAV, 6 december 2014