Medio maart heeft de NAV nogmaals een dringende oproep gedaan aan staatssecretaris Dijksma en de Tweede Kamer om met onmiddellijke ingang stuifbestrijding met runderdrijfmest toe te staan.
Eerder was de maatregel al mondeling toegezegd  maar de goedkeuring van het 5e actieprogramma nitraat liet veel te  lang op zich wachten terwijl het werk niet wacht. Goed nieuws: inmiddels heeft  de staatssecretaris schriftelijk aangegeven dat er voor dit jaar een ontheffing  is voor het uitrijden van runderdrijfmest in stuifgevoelige gebieden in Noordoost Nederland en Texel. Telers in die gebieden mogen dus dit jaar zonodig runderdrijfmest  toepassen. Voor 2015 en volgende jaren zal het gebruik ook worden toegestaan. Met de implementatie van deze maatregelen in wetgeving kan de akkerbouw de komende jaren weer verder. Het gebied moet nog wel worden uitgebreid naar alle andere stuifgevoelige gebieden in Nederland zo bleek in 2013.

NAV, 2 april 2014