Begin september heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen over het afschaffen van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO’s), waaronder het Productschap Akkerbouw. Kort daarvoor heeft de NAV nog een brief gestuurd aan de Kamercommissie voor Economische Zaken om er op te wijzen dat de exportcertificering en de teeltverordeningen goed geregeld moeten zijn voordat het Productschap wordt opgeheven. In het Kamerdebat heeft minister Kamp toegezegd dat beide zaken voor 1 januari 2015 geregeld zijn en anders in ieder geval voor het begin van het nieuwe teeltseizoen.

Wat betreft verplichte heffingen in de toekomst heeft de minister aangegeven dat deze mogelijk blijven voor innovatie en onderzoek. Veel taken van het Productschap worden overgenomen door producentenorganisaties (PO’s) en brancheorganisaties (BO’s). Hiervoor biedt het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duidelijk ruimte. Inmiddels heeft minister Kamp bekend gemaakt dat er in Nederland geen extra eisen worden gesteld aan PO’s en BO’s die erkenning aanvragen (dus geen nationale ‘kop’). De NAV is hier tevreden mee maar blijft pleiten voor één BO voor de hele akkerbouw.

Het GLB biedt ruimte voor meer marktmacht voor PO’s en BO’s. Tweede Kamerlid Geurts (CDA) heeft een initiatiefnota geschreven waarin wordt gepleit voor een Autoriteit Producent en Markt en voor meer ruimte voor primaire producenten binnen de mededingingsregels. De NAV ondersteunt dit en blijft lobbyen voor een betere positie van akkerbouwers in de markt.

NAV, 4 oktober 2014